Nyhetsarkiv

Krispaketet för Norrtälje

Politikerförslaget:
Norrtälje sjukhus omvandlas till ett sjukhus för
närsjukvård, med följande innehåll:
• Öppen planerad specialistsjukvård inom nio specialiteter.
• En närakut etableras med tre till fyra läkare varav minst en är allmänläkare. Vardagar ska det finnas möjlighet att få hjälp av ett flertal specialister från de mottagningar som finns inom närsjukhuset.
Röntgen och lab är tillgängligt. Primärvårdens jourcentral samordnas med närakuten. Närakuten är öppen dygnet runt. Nattetid bemannas närakuten av en läkare och sjuksköterska som tar emot akut sjuka som inte behöver det fullständiga akutsjukhusets resurser.
• Förstärkning med jourbilar. Geriatrisk vårdavdelning. Palliativa slutenvårdsplatser. Röntgenlaboratorium. Ambulanscentral.
• Gemensam organisation för landstingets sjukvård i Norrtälje utreds. Förutsättningarna för att på sikt överföra vårdvolymer av elektiv vård till Norrtälje prövas. Beräknad besparing: 78 milj kr/år.

Tjänstemannaförslaget:
Norrtälje sjukhus omvandlas till ett sjukhus för
närsjukvård, med följande innehåll:
• Öppen planerad specialistsjukvård inom nio specialiteter.
• Jourcentral mellan 08.00 – 22.00.
• Geriatrisk vårdavdelning.
• Palliativa slutenvårdsplatser.
• Röntgenlaboratorium.
Norrtälje sjukhus AB har 704 anställda. Av dessa berörs inte personal inom psykiatri, MVC, specialistmottagningar och geriatrik av omdaningen (cirka 245 personer). Cirka 165 personer krävs för verksamheten som överförs till Danderyd. Övertaligheten blir cirka 290 anställda.Resvägarna till akutmottagning vid allvarligare medicinska problem blir längre. Viss ökning av antalet helikoptertransporter blir nödvändig.
Besparingen beräknas till 85 miljoner kronor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera