Nyhetsarkiv

Krav på omfördelning av resurser från slutenvård för ny primärvård

En reform för primärvård med fast läkare kräver att pengar omfördelas från slutenvård till primärvård, enligt flera paneldeltagare vid ett seminarium i Almedalen. – Det blir inte lätt. Det handlar om en förskjutning av resurser, och makt, säger sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L).

En specialistkompetent distriktsläkare per tusen invånare. Så ser situationen ut vid Borgholms hälsocentral, berättar Åke Åkesson, distriktsläkare och vårdcentralens verksamhetschef.
– Sedan vi kan locka med att du som läkare hos oss får maximalt 1000 patienter- om du jobbar heltid-har vi gått från en katastrofalt usel bemanning till tio specialister plus en kö av personer som vill jobba hos oss, säger Åke Åkesson.

Denna så kallade Borgholms-modellen beskrevs som föredömlig vid ett seminarium med tema listningstak och fast läkare, som SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) arrangerade i Almedalen.
Åke Åkesson beskriver modellen som ett sömlöst samarbete mellan hemsjukvård, ambulans och vårdcentral och mellan kommun och landsting. Han förklarar hur det i praktiken kan se ut:
– När ambulansen kommer hem till Axel, 85, klockan tre på natten och upptäcker att han triagerar för grön, alltså inte behöver akut hjälp, kanske Axel förr skulle säga att akuten är hans enda sätt att träffa en doktor, säger han.

Numera kan ambulanssjuksköterskan i stället uppge vem personens doktor är, och snabbt ange en tid för när patienten kan få besök av den fasta läkarkontakten i fråga, säger Åke Åkesson.
Borgholmsmodellen, som började tillämpas för drygt tre år sedan, underlättar även för sjukhusvården, menar han.

– Om en av hälsocentralens 10 000 patienter hamnar på sjukhus, så har vårdcentralen direktkontakt med sjukhuset och för en dialog om vad som ska göras med patienten där, berättar Åke Åkesson för Sjukhusläkaren.

Det täta samarbetet tror han bidrar till att Borgholm de senaste åren har halverat frekvensen återinläggningar och att Kalmar län har mycket få onödiga sjukhusdagar utskrivningsklara patienter, i snitt 0,6 dagar enligt den senaste mätningen.

Frågan om fast läkare i primärvården är högst relevant även för sjukhusläkare, konstaterar Åke Åkesson och ser Borgholmsmodellen som ett gott exempel på hur ett fast läkar-system skulle kunna fungera.
Samtliga deltagare i panelen är överens om att fast läkarkontakt bör införas i primärvården. Däremot är flertalet av dem tveksamma till att tillämpa en enda modell för fastläkarsystemet, eftersom förutsättningarna ser så olika ut i olika regioner och landsting.

Allt är dock inte helt idealiskt med Borgholmsmodellen. Enligt Åke Åkesson behöver man omkring 10-15 procent mer i resurser än vad hälsovalsmodellen nu ger.

Och det är här den känsliga frågan om resursomfördelning mellan slutenvård och öppenvård kommer in.

Även i Anna Nergårdhs utredning konstateras att resurser måste omfördelas ute i landsting och regioner, från slutenvård till primärvård för att en reform för primärvården, som inbegriper fast läkarkontakt, ska kunna förverkligas. Primärvården behöver helt enkelt en större del av kakan, även om statliga omställningspengar kan krävas för att överbrygga den övergången, enligt utredare Anna Nergårdh, som också deltog i panelen.

Hon får medhåll av Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, där man har börjat titta på vilka patienter som redan nu kan bli aktuella för fast läkarkontakt. Resurser inom landstinget måste flyttas för att få igenom en primärvårdsreform, konstaterar hon.

– Men det blir inte lätt. Det handlar om en förskjutning av resurser, och av makt, säger Anna Starbrink.

Hur ska då en redan ansträngd slutenvård ute i landsting och regioner ha råd att avvara resurser till primärvården?

Ja, enligt Anders Henriksson (S), förste vice ordförande, SKL, kan slutenvården ändå vinna på omställningen.

– En bättre utbyggd primärvård kan hindra den ökande nettokostnadsutvecklingen i slutenvården, resonerar han och får medhåll av Åke Åkesson.

Är det inte ett önsketänkande-att slutenvårdspatienter så enkelt kan fångas upp i primärvården?

– En liten del av landstingets invånare står för en stor del av slutenvårdskonsumtionen. Kan man ta bättre hand om dem hemma får det stora återverkningar. Men när slutenvården bestämmer vårdbehovet, så finns det inga bortre gränser, säger Åke Åkesson.

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson har tidigare uppgett för Sjukhusläkaren att hon är kritisk till att man i syfte att stärka primärvården vill ta resurser från slutenvården. Innan någon resursförflyttning sker, bör man börja med att bygga upp primärvården, anser hon.

Läs även https://www.sjukhuslakaren.se/skarpt-ratt-till-fast-lakarkontakt-men-ovisst-hur-manga-patienter-per-lakare/

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera