Nyhetsarkiv

”Krånglande PMO ett problem i sig”

Många korta avbrott där man ”kastas ur” systemet. Röntgenmodul saknas och överskådligheten är usel. E-intyg kan inte läggas in i systemet. Problemen är många med primärvårdens nya journalsystem i Skåne, PMO.

Bengt Jönsson arbetar på vårdcentralen Sorgenfri i Malmö där man tidigare hade journalsystemet Swedestar. PMO har nu införts med motiveringen att hela primärvården i Skåne ska ha ett gemensamt system.

Evigt letande

– Överskådligheten är inte lika bra som tidigare. Det är ett evigt letande. jag ser mycket information som inte är min prio 1, men hittar inte det jag söker efter. En ny osäkerhet har kommit in: har jag glömt eller missat något? berättar Bengt Jönsson.

Hans egen uppskattning är att arbetstiden ökat med 4-5 timmar varje vecka sedan PMO infördes, trots att han och kollegerna har fått utbildning i det nya systemet och att många i personalen är duktiga på datorer. Det nya systemet är helt enkelt så ineffektivt att produktiviteten minskar.

– Det är märkligt att regionen inte reagerar på att vi blir mindre produktiva, säger Bengt Jönsson.

Måste bli övertydliga

PMO har skapat så mycket stress att läkarföreningen anmält systemet till Arbetsmiljöverket, som sedan riktat kritik mot att journalsystemet införts utan föregående risk- och konsekvensbedömning. Formellt fanns tre ”pilotverksamheter” för PMO, men införandeprojektet gjorde inte halt och utvärderade utan körde på med införandet.

– Det har blivit väldigt tydligt att vi i facket måste bli mer initierade och se om vårt hus bättre. Vi måste själva ha en bild av hur vi vill ha våra framtida journalsystem och föra fram det på ett övertydligt sätt.

”En parentes”

Varför just PMO valdes när primärvården skulle byta system är enligt Bengt Jönsson ”höljt i dunkel”. Den nya sjukvårdsorganisationen i Skåne med tre nya sjukvårdsområden innebär att argumentet för ett gemensamt system för hela primärvården inte är lika starkt längre. Bengt Jönsson har också fått höra att ”PMO är en parentes”.

– Men parentesen tar rent faktiskt mer av min tid.

Läkarföreningen i Skåne riktar nu in sig på att försöka förbättra PMO så långt det är möjligt.

– Vi har kommit fram till explicita brister, som signeringen, röntgensvar, e-intyg och bättre överskådlighet. Processen är igång. Men man undrar ju hur mycket muskler som finns bakom för att förbättra PMO, och hur avtalet med leverantören ser ut.

– E-intyget är ett exempel: Det hade kunnat vara integrerat redan, men enligt uppgift togs ett beslut från projektledningen att inte integrera för att hålla kostnader nere!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera