Nyhetsarkiv

Kraftig ökning av dödliga fallolyckor

Antalet fallolyckor som leder till döden har mer än fördubblats sedan 2010. Varje år skadas 70 000 människor i fallolyckor och drygt tusen personer dör varje år. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Dessutom finns det stora regionala skillnader i statistiken.

Det är oftast äldre personer som drabbas av fallolyckor på grund av svagare muskler, sämre balans, sjukdomar och syn- och hörselnedsättning. Läkemedelsanvändning och låg kroppsvikt till följd av undernäring kan också vara riskfaktorer. Socialstyrelsen drar idag igång kampanjen Balansera mera för att uppmärksamma det förebyggande arbetet mot fallolyckor.

Drygt tusen personer avlider varje år i sviterna av en fallolycka, och nya siffror som Socialstyrelsen tagit fram visar också på att det finns stora regionala skillnader när det gäller risken att dö i en fallolycka. Exempelvis dog knappt 28 personer per 100 000 invånare i Jämtlands län till följd av fall år 2015. Det är mer än fem gånger så många som i Gotlands län, där motsvarande siffra var fem personer. Siffrorna är framtagna på ett åldersstandardiserat värde, där man tagit hänsyn till om länet har många äldre.

Värmlands län  ligger tvåa på listan med 12, 97 registrerade dödsfall per 100 000 invånare, medan riksgenomsnittet är 10,78 dödsfall per 100 000.

– Det finns en stor spännvidd över landet. Skillnaderna i resultat gör det intressant för både kommuner och landsting att studera statistiken, för att analysera varför en kommun kan ha fler fallolyckor och en annan färre. Exempelvis kan man lokalt och regionalt titta på vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Statistiken visar också på skillnader mellan kvinnor och män. Siffrorna visar att betydligt fler kvinnor än män måste söka sjukhusvård efter en fallolycka, men samtidigt är det fler män som avlider.

Fallolyckor går dock att förebygga.

– Det är viktigt att uppmärksamma problemet med fallolyckor och arbeta fallförebyggande på flera plan. På individnivå kan vi alla tänka på träning och balans, säger Eva Entelius-Melin, projektledare för den nationella kampanjen Balansera mera.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera