Nyhetsarkiv

Kontorslandskap stoppades av läkarföreningarna

Eftersom landstinget ska bygga om Södermanlands tre sjukhus samtidigt så ville man ta fram typrum, ett slags moduler eller standardrum, för olika aktiviteter att laborera med för en enklare process. I första hand ska ombyggnationen ske inom de nuvarande huskropparna. Därför är man också låst av befintliga fönster och bärande väggar.

En dag hade kopior på planskisser lagts ut runt om på sjukhusens kliniker och mottagningar som information till personalen om den förestående förändringen. Läkarnas arbetsplatser, och även andra administrativa ytor, var inritade som rum för 12-14 personer, med halvskärmar och en del glasskärmar mellan skrivborden. Dessutom fanns något enstaka singelrum för chefer.

Reaktionen blev omedelbar. Ett omfattade och uselt förslag, dessutom helt utan föregående samverkan.

– Vi blev ju ganska arga, säger Marie Engman, ordförande i Sjukhusläkarföreningens lokal­avdelning.

Brutit mot samverkansavtalet

Facken blev då inbjudna att ha synpunkter på processen men det var fortfarande typrummen som gällde, och för administrativa rum var typen kontors­landskap.

– Det var bara de byggstenarna vi hade att spela med. Då går det inte att påverka så mycket, säger Elin Ericsson, ordförande i Södermanlands läns läkarförening och 2:e vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen, och fortsätter:

– Vi menade att man hade brutit mot samverkansavtalet och att det dessutom finns väldigt mycket forskning som talar emot kontorslandskap.

Processen stoppades

Marie Engman formulerade en skrivelse från läkarföreningarna till landstingets centrala verksamhetsråd, där just detta lyftes fram, samt att kontorslandskap är tveksamma ur sekretessynpunkt.

– När vi hade framfört våra klagomål till landstingsledningen så stoppades processen, säger Elin Ericsson.

Tanken om läkarexpeditioner i form av kontorslandskap är inte unik för Södermanland utan blir allt vanligare runt om i landet och många är missnöjda.

IVO inspekterar

Den 2 december kommer Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att göra inspektion på Akademiska sjukhuset för att se om kontorslandskap bryter mot sekretessen.

Detta efter att Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud i Uppland, begärt att IVO ska granska om det verkligen är förenligt med tystnadsplikten att läkarna vid nybyggda Psykiatrins hus i Uppsala arbetar i kontorslandskap.

Och i våras motionerade Upplands allmänna läkarförening till Läkarförbundets fullmäktigemöte om att Läkarförbundet ska verka för att arbetsplatser och lokaler ska utformas på ett sådant sätt att de uppfyller krav på såväl god arbetsmiljö som andra författningskrav, till exempel sekretess. Motionen bifölls efter att många fullmäktigeledamöter vittnat om egna negativa erfarenheter.

Kännedom om läkarnas arbetssituation

Elin Ericsson säger att kontorslandskapen än så länge är vanligast på universitetssjukhusen.

– Det har en helt annan rekryteringssituation än våra sjukhus i Södermanland. Det gör att arbetsgivaren här kan tvingas att titta på arbetsmiljön på ett annat sätt.

I augusti hölls det första byggmötet i den nya samrådsgruppen i Södermanland. Läkarföreningarna tyckte att arbetsgivaren hade tagit till sig fackens missnöje med den tidigare processen och att man vill titta på en lösning som ger en bra arbetsmiljö.

– Vi hade fått igenom vårt krav att arkitekterna måste få kännedom om hur läkarnas arbetssituation ser ut, säger Elin Ericsson.

Framförallt fyrplatsrum i Nyköping

Men det var då. Efter två möten i samrådsgruppen är Marie Engman inte lika positiv.

– Vi fick se ett uppbyggt typrum för max fyra personer som nu var möblerat för tre. Det såg rätt bra ut, men sedan blev vi lite mer bekymrade.

Arbetsgivarrepresentanterna informerade om att man tillsammans med arkitekterna hade gått igenom de ytor som finns på ett av sjukhusen (Nyköping) och att det där kommer att blir framförallt just fyrplatsrum, några tvåplatsrum och enstaka enplatsrum.

– Men stopp och belägg! Det var inte vad vi pratade om före sommaren! imiterar Marie Engman sin egen reaktion.

Knackningar på dörren

Hon menar att det i våras fanns en samstämmighet om att rummen skulle byggas för i första hand en eller två arbetsstationer, och att skulle finnas några fyrplatsrum för till exempel AT- och ST-läkarna.

– De får inte lika mycket knackningar på dörren med frågor från kollegor, sjuksköterskor och sekreterare. De vill också i större utsträckning kunna bolla med varandra, då funkar det fint att sitta fyra, men inte fler.

Marie Engman säger att utgångspunkten i planeringen har varit att det ska vara gott om plats i patienternas rum.

– Det är klart att patienterna är våra huvudpersoner, men deras utrymme får inte bli på bekostnad av oss som ska jobba med dem och vår arbetsmiljö.

Så nu ska de fastighetsansvariga och arkitekterna backa för att se om det går att frigöra mer yta för de administrativa delarna.

– Det kanske finns möjlighet att ta bort en del yta från mottagningsverksamheter där vi vet att beläggningen på undersökningsrummen stundtals är ganska låg. Då kanske man kan ha rum där medicin- ortoped och kirurgmottagningen kan samarbeta med varandra, funderar Marie Engman.

Trots att arbetstagarna ännu inte presenterats för något som de är helt nöjda med tycker Marie Engman arbetsgivaren verkar ha förstått problematiken och vill väl.

– Men vi känner inte att vi kan pusta ut än!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera