Nyhetsarkiv

Kontinuitet i vården – ett ämne med många ingångar

Hur ska kontinuitet kunna uppnås i dagens vård? Under Etikdagen, ett samarrangemang av Läkaresällskapet och Läkarförbundet, diskuterades frågan utifrån en rad olika perspektiv.

Rätten till patientansvarig läkare, PAL, kan åtgärdas redan idag och det finns inga hinder i befintlig lagstiftning. Det menade Elin Karlsson, ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd samt Sjukhusläkarnas andre vice ordförande, men framhöll också behovet av kontroll och uppföljning.

– Vi tycker att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp tillämpningen av fast vårdkontakt, det är meningslöst att ha lagar som man inte följer. Vi tycker också att IVO borde skärpa tillsynen, att man måste ta fram verksamhetsnära rutiner för PAL och att det ska införas konsekvent. Det här får inte bara bli en pappersprodukt. Vi måste ta ansvar som kår och se till att PAL gör skillnad.

Nina Rehnqvist, ordförande för SBU, tryckte på vikten av varje enskild läkare tar sitt ansvar.

– På de ställen där det fungerar, där har läkarna tagit det ansvar som de faktiskt har för att få det här att fungera. Det hela kokar ner till att det är läkarens ansvar att se till att det blir en bra vård, och för att det ska bli en bra vård så behövs kontinuitet.

Hon menade också att det inte finns några genvägar.

– Det måste gå och det kan gå. Men det kräver faktiskt att man är med på att försöka ändra systemet så att det verkar för hälso- och sjukvårdslagens syfte, det vill säga att skapa hälsa, och så att man har möjlighet att kunna sköta sitt jobb. Annars gör man inte skäl för sin legitimation helt enkelt.

På frågan vad som kan göras i kontinuitetsfrågan svarade Jonas Ekström utifrån sin roll som verksamhetschef vid Västmanlands sjukhus i Sala.

– Det handlar om att skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna hålla en kontinuitet, och signalera att det är viktigt. Men också att jobba med systemkontinuiteten, för det finns ändå rutiner som gör att saker fungerar, oberoende av personer, när man sätter igång olika vårdprocesser eller utreder problem.

Allmänläkaren Jonas Sjögreen, som också tidigare varit ledamot i arbetsgruppen för Läkaresällskapets ”En värdefullvård”, pekade på behovet av att få till både goda möten mellan läkare och patient samt kontinuiteten i sjukvården.

– För att få till det, som är själva förutsättningen för att sjukvården ska fungera på ett bra sätt och ha gott förtroende, så tror jag att man behöver ett nytt nationellt primärvårdssystem.

Övriga deltagare under Etikdagen var Linda Almqvist, chefsjurist på Inspektionen för vård och omsorg, Maaike Giezeman, specialist i allmänmedicin som arbetar som distriktsläkare vid Töcksforspraktiken i Årjäng, Tove Greve Lindahl, verksamhetschef för Ung Cancer, Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet, samt Hans Rutberg, professor och överläkare vid Linköpings universitetssjukhus samt ordförande i Läkaresällskapets kommitté för säker vård.

Se Etikdagens föreläsningar här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera