Nyhetsarkiv

Kongresser och konferenser 2013

Februari
Stroke. International Stroke Conference. American Stroke Association.

Mars
Radiologi. ESR. European Society of Radiology.
Allergi. AAAAI Annual Meeting. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology.
Urologi. Annual EAU Congress. European Association of Urology.

Mars/april
Kardiologi. ACC Annual Scientific Session. American College för Cardiology.

April
Psykiatri. European Congress of Psychiatry. Association of European Psychiatrists
Kardiologi. Kardiovaskulära vårmötet. Svenska Kardiologföreningen m fl.

Maj
Psykiatri. APA Annual Meeting. American Psychiatric Association.
Gynekologi-obstetrik. ACOG Annual Clinical Meeting. American College of Obstetricians and Gynecologists.
Lungmedicin. ATS. American Thoracic Society.
Gastroenterologi. DDW (Digestive Disease Week). The Am Assoc for the Stuy of Liver Disease.
Urologi. AUA Annual Meeting. American Urological Association.

Juni
Onkologi. ASCO Annual Meeting. American Society of Clinical Oncology.
Diabetes. ADA Scientific Sessions. American Diabetes Association.
Allergi. EAACI. European Academy of Allergology and Clinical Immunology.
Aterskleros. EAS. European Atherosclerois Society.
Reumatologi. EULAR. The European League against Rheumatism.
Högt blodtryck. ESH Scientific meeting. European Society of Hypertension.

Juli
Alzheimer. ICAD. Alzheimer’s Association.

Augusti
Hiv/aids. International AIDS Conference. International AIDS Society.
Radiologi. Röntgenveckan. Svensk förening för medicinsk radiologi.

September
Onkologi. ESMO. European Society for Medical Oncology.

Augusti
Kirurgi. Kirurgveckan. Svensk kirurgisk förening.
Gynekologi-obstetrik. SFOG-veckan. Svensk förening för gynekologi och obstetrik.

September
Kardiologi. ESC.European Society of Cardiology.
Bröstcancer. Breast Cancer Symposium. American Society of Clinical Oncology.
Lungmedicin. ERS. European Respiratory Society.
Diabetes. EASD Annual Meeting. European Association for the Study of Diabetes.

Oktober
Medicinsk teknik. Medicinteknikdagarna. Svensk förening för medicinsk teknik och fysik.
Infektionsmedicin. IDSA Annual Meeting. Infectious Diseases Society of America
Neurologi. ANA Annual Meeting. American Neurological Association
Lungmedicin. SLMF hösmöte. Svensk lungmedicnsk förening.
Gastroenterologi. UEGW. United European Gastroenterology Federation.

November
Kardiologi. AHA Scientific sessions. American Hearth Association.
Reumatologi. ACR Annual Meeting. American College of Rheumatology.
Radiologi. RSNA. Radiological Society of North America.
Sexualmedicin. ESSM. European Society for Sexual Medicine. Riksstämman. Svenska Läkaresällskapet.

December
Allergi. World Allergy Congress. World Allergy Organization.
Hematologi. ASH Annual Meeting. American Society of Hematology.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera