Nyhetsarkiv

Kongresser en internationell miljardaffär

Globalt omsätter kongresser över 500 miljarder kr varje år och i USA är det den del av turismen som ger mest pengar.

En kongress varar vanligtvis mellan fyra och fem dagar och har generellt fler deltagare än en konferens. Det är inte ovanligt med tusentals deltagare från många länder.

Planeringstiden för en kongress ligger på mellan 1-3 år medan en konferens ofta tar 3-4 månader.

Ordet kongress kommer från latinets ”congressus” och betyder kort och gott sammanträde, medan konferens betyder sammanföra.

I Europa hålls de flesta kongresser i Paris med London som god tvåa. I Sverige gäller främst Stockholm och Göteborg.

Har du någon favoritkongress?

Ingela Nilsson Rehmal, neurolog
– Jag åker gärna på Svenska Neurologföreningens Vårmöte. Därefter till mitt specialområdes konferens, European Headache and Migraine Thrust International Congress och på en allmän neurologkonferens: American Academy of Neurology. Dock inte varje år!

Kajsa Giesecke, anestesiolog
– Nej tyvärr. Jag tycker inte om att åka på konferenser eller kongresser!

Mikael Rolfs, anestesiolog
– Jag har ingen favorit. Den enda konferens jag varit på mer än en gång är ESCIM, European Society of Intensive Care Medicine. Sedan har jag bland annat varit på ASA, American Society of Anesthesiologists.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera