Nyhetsarkiv

Konfidentiellt dokument visar att utredningen togs fram i all hast

Konsultfirman McKinsey hade nio veckor på sig att utforma ett ”Transformationsprogram för Region Skåne”.
Den korta tiden oroade McKinsey. I ett projektförslag stämplat ”Konfidentiellt” som konsultfirman lämnade till regiondirektören Sören Olofsson den 11 oktober 2007 skriver McKinsey:

”Ert behov att utveckla ett transformationsprogram är mycklet brådskande och förslag till program ska presenteras till regionpolitikerna i mitten av december. Detta innebär att det återstår ca 9 veckor att genomarbeta och utveckla ett holistiskt program, vilket är en mycket kort tidsperiod”.

Därefter presenterar McKinsey sitt projektförslag, en fyrstegsraket, som ska leda fram till politisk förankring den 15 december.

I steg 1 (fyra veckor) föreslår McKinsey ”en djup diagnos av dagens situation”, där konsultföretaget vill utreda:
• Historisk kostnadsutveckling samt de viktigaste kostnadsdrivarna.
• Övergripande produktivitet.
• Dagens resultat på nyckelparametrar som kvalitet, tillgänglighet och personal och kundnöjdhet.
• Struktur och patientprocesser.
• Dagens styrmodell och incitament.
• Alla pågående förbättringsinitiativ.

I steg 2 föreslår McKinsey att två veckor ägnas åt att ”Utforma vision och sätta mål för framtiden”.
McKinsey föreslår:
• Att det ”beräknas framtida vårdbehov och kostnadscenarier”.
• Att det ”identifieras olika mål länkade till den övergripande visionen (ekonomiska, kvalitativa etc”).
• Att det ”identifieras gap mellan visionen/målen och dagens situation, samt utmaningar”.
• Att det ”identifieras ytterligare förbättringsinitiativ, tex inköp, IT, lab”.

I steg 3 vill McKinsey ”Designa helhetligt program som alla nyckelspelare stödjer”.
I McKinseys plan ingår:
• Att för transformationsprogrammet utveckla olika scenarier (3-5 st) med olika åtgärdsalternativ, till exempel kostnadsbesparingar, skattehöjningar, strukturförändringar, etc”.
• Att ”skapa detaljerad utrullningsplan för rekommenderat scenario med målstolpar och ansvariga”.
I steg 4 föreslår McKinsey att det skapas ”politisk förankring” genom att:
• Skapa konsensus runt visionen och målen.
• Testa alla viktiga konklusioner och scenarier med politiker, regioner, ledare och nyckelpersoner i vården.
• Kommunicera behovet förändring – vad och varför.
I det konfidentiella projektförslaget, adresserat till regiondirektören Sören Olofsson, påpekar McKinsey att projektet måste sponsras av den högsta ledningen.

”En av våra viktigaste grundprinciper för att genomföra lyckade projekt är en stor involvering av klienten i projektarbetet, samt att projektet sponsras av den högsta ledningen. Det är därför av yttersta vikt att Region Skåne kan avsätta resurser att arbeta tillsammans med McKinsey”, skriver företaget.

”Upprörande att ”quick-fix”-program ska ligga till grund för skånsk sjukvårds framtid”
Det är upprörande, att något så viktigt som utformandet av Skånes sjukvård kan reduceras till en ”quick-fix”-transformationsprocess, säger Marie Wedin, ortoped på Helsingborgs lasarett och ordförande i Sjukhusläkarföreningen när hon får ta del av det konfidentiella dokumentet.

– Ingen kan göra en sann djupgående analys av skånsk sjukvård på fyra veckor. Var finns den långsiktiga strategin? undrar Thomas Zilling, tidigare kirurg på Lunds universitetssjukhus och förste vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen.
– I en verksamhet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet måste man kunna kräva avsevärt mer än snabbinsamlade konsultuppgifter för att beskriva sanningen om vad som är viktigt och vettigt inom skånsk sjukvård.

Thomas Zilling menar att det här handläggandet av den skånska sjukvårdens framtid tydligt visar att storregioner som Region Skåne är för stora för att kunna styras på ett rationellt sätt.
– Att undanhålla professionen agendan är snarare takter à la Putin, menar han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera