Nyhetsarkiv

Test: Ny tolkapp fyller en viktig funktion

Vid behov-applikationen Tolkvox, som gör det möjligt för läkare att direkt använda tolkar från tretton länder utan att boka tid, har under fem månader utvärderats i ett pilotprojekt i Region Stockholm. Konceptet fyller en viktig funktion, enligt utvärderingen. ST-läkaren Iris Hellsing, som har testat appen, är inne på samma spår.

Sedan cirka två år tillbaka erbjuds vid behov-tolkning med engelska som källspråk. I Region Stockholm har vårdpersonal inom ramen för ett pilotprojekt nu fått testa Tolkvox, en smartphone-app från företaget Semantix, som gör det möjligt för användarna att på begäran nå tolkar i tretton länder, oavsett situation.

Utvärderingen, som är mer omfattande än andra pilotprojekt som genomförts tidigare, exempelvis på Capio S:t Görans sjukhus, syftade till att undersöka om konceptet kan förbättra patientflöden, vårdkvalitet och patientsäkerhet.

223 användare har, inom ramen för projektet, gjort 995 tolkade samtal vid fyra sjukhus och en vårdcentral i Stockholm med omnejd, däribland Karolinska universitetssjukhuset.

Utvärderingen, vars material i vissa hänseenden är begränsat, lyfter fram en rad fördelar med konceptet. En av slutsatserna i projektet är att app-tillämpningen kan effektivisera vårdflödet. Ett argument som nämns i intervjuer är att vårdflödet inte har behövt anpassas efter tolkbokningar. Flexibiliteten ökar. En läkare på akutmottagning kan exempelvis ta patientsamtal när det passar, sett ur ett flödes- och prioriteringsperspektiv – inte när en tid med tolk varit inbokad.

Jakob Frie, barnläkare på neonatalavdelningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, var med och testade appen inom ramen för projektet.

– Jag har sett fördelar inte minst när jag har varit på BB. Vi går ju runt här på vårdavdelningen och stoppar in vårt huvud på barnens rum i samband med barnläkarundersökningarna på alla nyfödda barn. Och då medför appen att jag kan gå in till vilken patient som helst och veta att jag kan kommunicera med föräldrarna vad jag ska göra, samt resultaten för undersökningarna. Ofta är det här det sista som de väntar på innan de ska åka hem. Då kan de få åka hem informerade, och man får ett rum ledigt tidigare, säger han.

En annan slutsats i rapporten är att konceptet kan förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten. I intervjuerna i studien nämns bland annat att vårdpersonal inför akuta åtgärder på kort tid kan få viktig information från patienten på ett säkert och korrekt sätt.

Jag tycker att appen fyller en viktig funktion som saknas i dag. Iris Hellsing, ST-läkare

Andra fördelar som nämns i utvärderingen, som behandlas på ett seminarium på fredagen, är att man har kunnat undvika mycket av den samordning och administration mellan vårdpersonal som följer av att förboka tolkar.

Iris Hellsing, ST-läkare på kvinnokliniken på Södertälje sjukhus, randade sig på obstetriken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge under testperioden.

– Jag tycker att appen fyller en viktig funktion som saknas i dag. Jag tycker inte att det är aktuellt att ha den här typen av tolkning som förstahandsval vid en planerad tolkning, men just on demand-aspekten – om man här och nu plötsligt vid ett akut besök eller vid en oväntad situation, oavsett tid på dygnet, har behov av en tolk – så har den ju absolut fördelar. Det finns inget jämförbart i dag, vad jag vet. Men jag ser det snarast som ett komplement.

Iris Hellsing ser appen som ett viktigt komplement. Foto: Icepic.se

Hon fortsätter:

– I dag får man ju mer förlita sig på att det finns en anhörig med, eller att man kan använda Google Translate eller ringa en anhörig. Den snabba medicinska informationen ökar säkerheten, helt klart.

Det har mycket med jämlikhet att göra, att kunna träffa en patient på ett korrekt sätt när det behövs. Iris Hellsing, ST-läkare

Iris Hellsing säger att det finns mycket att vinna på att använda lösningen, sett ur patientperspektivet. Det som går förlorat jämfört med kommunikationen med en platstolk, vinner man alltså i specifika fall på att få tillgång till en tolk snabbt.  En annan fördel är mängden språk i appen – i bästa fall språk som är svåra att få tolkade av en svensktalande tolk.

– Det har mycket med jämlikhet att göra, att kunna träffa en patient på ett korrekt sätt när det behövs – inte när man har möjlighet att få tag på en platstolk. Patienten har rätt till ett korrekt och snabbt tillgängligt tolkat samtal.

Både Iris Hellsing och Jakob Frie säger att konceptet överlag är enkelt och användarvänligt att använda. Det krävs inga post it-lappar med telefonnummer, inga bokningskoder eller liknande. Tolken är bara ett klick bort. Samtidigt finns nackdelar. Förutom det faktum att uppenbara fördelar med mänskliga möten går förlorade – exempelvis ögonkontakt och kroppsspråk – bygger ju grundtanken på att tekniken faktiskt fungerar ändamålsenligt.

– När man använder appen kan det spraka och bli konstiga ljud. Ibland kan det vara svårt när man använder tolk över telefon på det här sättet, säger Iris Hellsing.

Det här är absolut en del av framtiden. Jakob Frie, barnläkare

Jakob Frie håller med.

– Vissa av våra telefoner har inte bra högtalare. Det gäller inte specifikt bara den här appen, men det är klart att det har betydelse.

Trots vissa invändningar är båda övertygade om att tekniken kan vara till stor nytta för läkare framöver.

– Det här är absolut en del av framtiden. Jag har det redan i fickan och använder det med jämna mellanrum, säger Jakob Frie.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera