Nyhetsarkiv

Kompetensportföljen ny service på nätet för läkare

Den är i första hand skapad som en service till läkarkåren, men det finns ytterligare ett motiv. Det är att visa för omvärlden att läkarkåren tar ansvar för sin professionella utveckling.– ”Kompetensportföljen” kan hjälpa oss att mota Olle i grind. Kan vi inom läkarkåren dokumentera att vi tar ansvar för vår egen fortbildning minskar trycket utifrån på recertifiering och samlande av CME-poäng, säger Thomas Zilling Sjukhusläkarföreningens vice ordförande som varit med att ta fram verktyget.

– Det är också bättre att sätta dagordningen själv. Risken att det blir fel är jättestor om det kommer någon utifrån som inte förstår läkarnas villkor, menar Thomas Zilling.

Störst nytta av ”Kompetensportföljen” kommer AT-läkarna och ST-läkarna att ha. I ”Kompetensportföljen” kommer ST-läkaren exempelvis att kunna lägga in sina utbildningsböcker, följa upp sin ST-utveckling, men också att kunna komunicera med sin handledare, som kan tillåtas att logga in i ST-läkarens portfölj.

Men även färdiga specialister kan ha nytta av ”Kompetensportföljen” för sin fortbildning eller som ett CV.

I februari 2007 är systemet tänkt att öppnas på www.slf.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera