Nyhetsarkiv

Kommunöverläkaren ska ta ansvar för äldres vård

– Först och främst måste vi ha fler vårdplatser, det gynnar de äldre. Därefter kommer kravet på ökad medicinsk kompetens i äldrevården, säger Marie Wedin.

Hon menar att de äldre på särskilt boende ska ha en namngiven läkare eller ett vårdteam som är ansvariga för dem och som de äldre kan vända sig till.

Marie Wedin pekar på att Ädelreformen som genomfördes i början av 1990-talet, gav kommunerna ansvar för de äldres hälso- och sjukvård, men inte för att det ska finnas läkare i äldrevården. Det här vill hon ändra på så att kommunerna får ansvar för att de äldre i särskilt boende har en läkare eller en vårdcentral som har ett övergripande ansvar för dem.

Övergripande perspektiv liksom skolöverläkarens

Både Sjukhusläkareföreningen där Marie Wedin tidigare var ordförande och Läkarförbundet vill ha en kommunöverläkare som ansvarig för vården av de äldre. En läkare som ser till att vården är tillräckligt bra, på samma sätt som det finns skolöverläkare, som har ansvar för skolhälsovården.

– Kommunöverläkaren ska ha en övergripande perspektiv och se till att det finns medicinsk kompetens, och primärvårdsläkartäckning för de äldre i kommunen, förklarar Marie Wedin.
Den här läkaren ska inte själv arbeta aktivt som läkare bland äldre. Kommunöverläkaren ska leda äldrevården och vara talesperson för de äldre och sjuka gentemot politiker och i samhället i övrigt.

Fungerande vårdkedjor i vårdvalskontrakten

Marie Wedin betonar vikten av fungerande vårdkedjor som överbrygger gapet mellan sjukhus och äldrevård.

Hon vill att vårdvalet utvidgas och att det skrivs in i vårdvalskontraktet att vårdkedjorna mellan kommuner och landsting måste fungera.

Varför inte ge bättre betalt till dem som vårdar vårdprocesserna, föreslår hon.

– Idag har vi en hel massa påbörjade vårdprocesser som aldrig avslutats. Äldre kommer in på akuten, vårdas några dagar och skrivs sedan ut utan att man vet att vården följs upp av den kommunala äldreomsorgen, konstaterar Marie Wedin.

Sjuka patienter ska inte behöva ta ansvar för vårdkedjan

Hon menar att primärvårdsläkaren som behandlande läkare ska vara den som klarar av att hänvisa sina patienter till specialister och följa upp vårdkedjorna och se till att patienten får en bra vård. Idag tvingas den äldre patienten själv ta ett alltför stor ansvar.

– Här behöver kommunöverläkaren komma in och styra upp vården och se till att den fungerar, säger Marie Wedin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera