Nyhetsarkiv

Kommunerna bör ta ett ökat ansvar för patienter som färdigbehandlats

Sjukhusläkarna:

Överbelagda sjukhus är ett stort arbetsmiljö- och patientsäkerhetsproblem.

I takt med att vårdplatsantalet stadigt sjunkit på sjukhusen måste något göras åt att vårdplatser blockeras av utskrivningsklara patienter.

Därför vill Sjukhusläkarna att tiden som kommunerna har att ordna plats justeras ned. Fem dagar för somatisk vård och 30 dagar för en psykiatrisk patient är otidsenligt långa perioder, menar föreningen.

Sjukhusläkarna vill också att kostnaderna som kommunerna ska ersätta landstingen justeras upp så att de motsvarar den faktiska kostnaden för en vårdplats.

Så tycker regeringens äldresamordnare:

”Tror inte på lagstiftning som ökar kommunernas avgifter”

Vi måste se till den enskilde äldres bästa, inte bara räkna vårdplatser och flöden i vården. De äldre får inte bli någon form av Svarte Petter som bollas runt.

Det säger Eva Nilsson-Bågenholm, regeringen äldresamordnare. Hon tror inte på lagstiftning som ökar kommunernas avgifter eller ytterligare begränsar möjligheter till betalningsfria dagar för medicinskt färdigbehandlade patienter.

De äldre patienterna är inte antingen kommunen eller landstingets ansvar, det är ett gemensamt ansvar menar Eva Nilsson- Bågenholm och pekar på att det faktiskt fungerar bra på flera ställen i landet och menar att det går att lära av förebilder.

Det kan handla om team som möter patienten i hemmet och både ordnar mat, provtagningar och läkarbesök, som i Ronneby och Mölndal.

Hon hänvisar också till de 19 försöks projekt som pågår och som stöds av SKL och Socialdepartementet.

– Att lagstifta menar hon inte alltid är den bästa lösningen. Istället handlar det om förmågan att tillsammans ge sammanhållen vård och omsorg som fungerar för äldre patienter.

Hon betonar att det inte finns en lösning på problemet. Kommuner och landsting har frihet att göra vad de vill, bara de gör det på ett bra sätt för de äldre.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera