Nyhetsarkiv

Kommentarer till Socialstyrelsens förslag

Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi:
– Jag tycker inte att förslaget att läkaren alltid ska skriva ut det billigaste läkemedlet är bra. Det tar bara onödig tid från läkar/patientmötet.

Det är mycket som ska göras på kort tid och att då ägna tid till att förklara generiskt utbyte tror jag inte läkaren hinner med. Det fordras ingen medicinsk kompetens för att bestämma vad som är billigast i ett sortiment. Inför generisk förskrivning och låt apoteket välja ut det billigaste.

Förslaget att patienten ska få samma läkemedel under hela recepttiden tycker jag är bra. Det är inget hot mot priskonkurrensen som vissa hävdar. Det kommer ju nya patienter varje dag som då får det som är billigast just den dagen.

Jag tycker också att det är högst rimligt att man noterar vad som förskrivits i läkemedelsmodulen när man har elektronisk förskrivning. Läkaren borde få kvittens på att patienten hämtat ut läkemedlet och vilken medicin patienten fått, så att läkaren i den fortsatta behandlingen vet vad som gäller när han talar med patienten.
Richard Bergström, vd för
Läkemedelsindustriföreningen:

– I teorin kanske det låter vettigt att du ska få samma preparat under hela receptets giltighetstid, men det är inte praktiskt genomförbart. Apoteken kan inte lagerhålla så många läkemedel. Börjar man restnotera och be patienter att komma tillbaka någon dag senare är det ju ett ännu större problem för följsamheten.

Mycket hänger på att IT-strukturen i sjukvården förbättras. Det optimala vore om läkaren har on-line tillgång till apoteket och kan se vad som finns tillgängligt.
Informationen är oerhört viktig och här måste alla parter bli bättre. Mycket bättre.
Ann-Christin Tauberman, generaldirektör
för Läkemedelsförmånsnämnden:

– Jag tycker att det vore olyckligt om man ändrar reglerna för generiskt utbyte nu och börjar med generisk förskrivning eller inför ett system där patienten får samma läkemedel under hela receptets giltighetstid.

Låt reformen verka ett tag till som den var tänkt så att vi får se vad som händer på lång sikt. Det vet vi inte idag. Vi vet inte om prispressen kommer att fortsätta eller om den svenska marknaden är tillräckligt stor för att ha en sådan enorm konkurrens som det blivit.

Möjlighet till generiskt förskrivning är positivt, men jag tror inte att det är praktiskt möjligt att införa med så kort varsel. Lagar och regelverk måste göras om och så är det nödvändigt att se till att få stöd för förslaget i alla läger.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera