Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarnas intryck av Alf Jönsson

Så här skriver Naomi Clyne, ordförande för Sjukhusläkarna i Lund om den nye regiondirektören Alf Jönsson:

”Jag träffade Alf Jönsson tillsammans med styrelseledamöter från MSL och MLF under hösten 2015.

Mitt intryck av Alf Jönsson är att han är lyssnande och eftertänksam. Han har stor respekt för professionell kompetens och ser läkarnas medicinska ledarskap som självklart. Alf Jönsson kommer från en betydligt mindre region, där han hade möjlighet till direktkontakt med sina medarbetare. Han är medveten om att uppdraget är större i Region Skåne och uttrycker en intention att leda genom värderingar och mål utifrån patientens bästa och inte genom en militaristisk top down ledningsstruktur byggd på ordergivning, som präglar nuvarande organisationsstruktur. Vi framförde vår uppfattning inom Sjukhusläkarna i Lund att det är absolut nödvändigt att återställa klinikerna som verksamhetsområden, att göra sig av med dagens stuprörsorganisation, som bland annat marginaliserar läkarna i organisationen och skapar osäkerhet beträffande den medicinska styrningen med direkt fara för patientsäkerheten.

Han uttryckte tydligt att han inte ville starta med en organisationsförändring. Det tyckte vi var beklagligt. Han uttrycker en ledningsfilosofi baserad på humanistiska värderingar som ser till patientens bästa och medarbetarnas förmåga snarare än nuvarande ekonomistiska filosofi. Vårdplatssituationen och tillgänglighet till vård beskrev han som de två viktigaste frågorna som behövde lösas. Vi är överens med honom med tillägget att en organisationsöversyn är en obligat del av helhetslösningen. Sammanfattningsvis är vi försiktigt positiva, men väntar på handfasta resultat på verksamhetsnivå av den ledningsfilosofi som han uttrycker.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera