Nyhetsarkiv

Läs också: Kommentar från Vidarkliniken

Vidarklinikens styrelse har via styrelsemedlemmen Ursula Flatter, specialist i allmänmedicin och utbildningschef lämnat en skriftlig kommentar till Sjukhusläkaren:

Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt att man så uppenbart driver en kampanj mot ett sjukhus, som är så välrenommerat som Vidarkliniken. Vi har tagit vårt ansvar inom det svenska vårdsystemet i 30 år och färska forskningsresultat visar dessutom tydligt att de resultat vi åstadkommer är överlägsna dem som landstingsvården kan uppvisa inom områden som t ex smärta och stressrelaterade tillstånd.

Vidarkliniken är Nordens enda sjukhus för integrativ vård dvs vård där skolmedicin kombineras med kompletterande läkemedel, som stärker patientens friskfaktorer. Våra läkare och annan vårdpersonal är alltså skolmedicinskt utbildade med vidareutbildning i antroposofisk medicin. Vården är individinriktad och bygger på en helhetssyn på patienten. Läkemedlen utgör en integrerad del och vården och är helt säkra. Evidensbasen ökar hela tiden och kliniken erbjuder unika möjligheter om man vill bedriva jämförande forskning mellan olika behandlingsalternativ.

Patientens rätt att välja vårdform har stärkts bl a genom den nya patientlag vi har sedan en tid tillbaka och WHO har också i sitt senaste strategidokument för 2014 – 23 beskrivit den integrativa vården som viktig för framtiden. WHO har dessutom förordat att medlemsländerna borde tillsätta expertgrupper inom området då kunskapen i medlemsländerna bedöms som bristfällig.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera