Nyhetsarkiv

”Kömiljarden förändrar inte orättvisorna”

Hon tycker att det vore mer rättvist om alla patienter istället för dagens vårdgarantier fick rätt att träffa en specialist inom en månad för att få en behovsstyrd behandlingsgaranti för ett sammanhängande vård- och rehabiliteringsförlopp.

– Då skulle de medicinska såväl som de psykosociala behoven kunna tillgodoses, menar Marie Wedin.

Hon hänvisar till erfarenheter från Danmark där Sundhetsdirektören, Jens Elkjaer, kritiserat den danska vårdgarantin för att det i realiteten blir de nästan friska som får snabb behandling om systemet bygger på tidsgränser och inte medicinska behov. Trots att alla har samma rättigheter på pappret.

Fusket tankeväckande

– Det är mycket tankeväckande att regeringen tvingas till dessa omständliga beräkningskonstruktioner för att det finns uppfinningsrika landsting och regioner som inte alls är primärt intresserade av att ge medborgarna den vård de har rätt till, utan istället sätter den egna ekonomin i första rummet, menar Karin Båtelson, vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

– Den uppfinningsrika lösningen med att skapa en ”frivilligkö” som inte syns i statistiken visar att alla system kan omvandlas till att passa användarens agenda. Att regeringen nu kräver att köerna beräknas utifrån ett snitt av två perioder, istället för en enskild tidpunkt i slutet av året vilket hade varit det enklaste, är också en direkt följd av att man vet att det är enklare att frisera siffrorna vid en enskild tidpunkt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera