Nyhetsarkiv

Köksschema fick känslorna att koka över

– Det var inget bra förslag, säger läkarchefen Markus Håkansson.

Under april började rykten cirkulera på kliniken att de arbetsuppgifter som rör skötseln av köket och som tidigare sköttes av undersköterskor, nu skulle tas över av läkare och andra personalkategorier enligt ett rullande schema.

– Att denna fråga upprör mig beror inte på att jag tycker att det är under min värdighet att plocka i och ur diskmaskiner eller att jag skulle vara fin i kanten. Jag är mycket väl medveten om personalrummets betydelse för trivseln på en arbetsplats. Men jag tycker att det är ett vansinnigt dumt sätt att utnyttja den kompetens som finns på kliniken och att det dessutom är ekonomiskt oförsvarligt, säger Jörgen Aggeryd, överläkare i bild- och funktionsmedicin.

På grund av läkarbrist har kliniken köpt teleradiologiska tjänster och anlitat hyrläkare för cirka fyra miljoner kronor under 2009.

– Vi tycker inte att det är rimligt att klinikens ordinarie läkare under dessa omständigheter ska avsätta tid åt att sköta personalrummets kök. Följden skulle bli ett bortfall av normalt läkararbete. De senaste två åren har vi också haft en glädjande nyrekrytering av ST-läkare, vilket innebär att vi gemensamt har ett stort åtagande när det gäller handledning, säger Jörgen Aggeryd.

Hans kollega, överläkare Samir El Mosleh är kritisk till att det inte fördes någon diskussion med berörda läkarna innan förslaget presenterades. Det fanns heller ingen närmare beskrivning av vad som skulle ingå i uppdraget, mer än att ansvaret för personalrummets kökssysslor skulle fördelas mellan olika personalkategorier enligt ett rullande schema.

– Förslaget upplevdes som ett dåligt aprilskämt. Vi lider av en kronisk underbemanning och hinner knappt med våra läkarsysslor. När rykten började cirkulera vände vi oss till läkarföreningen och krävde att få en arbetsbeskrivning och att uppdraget skulle schemaläggas, säger Samir El Mosleh.

Tidigare var kökssysslorna schemalagda och sköttes av en undersköterska. Men när tjänsten av besparingsskäl togs bort ansåg klinikledningen att ansvaret skulle tas över av klinikens personal.

– Det är olyckligt att läkarna inte blivit ordentligt informerade, men i det läge som var såg vi det som en möjlighet att låta samtliga personalkategorier ta ett gemensamt ansvar. Delaktighet är viktigt för trivseln. Men nu har förslaget dragits tillbaka och vi tittar bland annat på en extern lösning, säger Eva Adolfsson, verksamhetschef vid kliniken.

Läkarchefen Markus Håkansson menar att förslaget från början var olyckligt och att det nu är en lösning på gång.

– Jag har full respekt för de protester som förts fram och jag har försökt att lyssna på kritiken. Nu söker vi efter en långsiktig lösning och vi hoppas att frågan snart ska vara löst.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera