Nyhetsarkiv

Kliniker som inte klarar vårdgarantin ska tvingas böta

Bötesbeloppet föreslås bli 1000 respektive 500 kronor per månad för varje patient som tvingas vänta längre än vårdgarantins maxgräns på vård och behandling, respektive nybesök.

Det är beställarorganisationen i Stockholms läns landsting som har tappat tålamodet och nu anser att inte tillräckligt mycket händer, trots flera kösatsningar. Därför bytter man nu fot och satsar istället på ökande sanktioner.

Diskussionen om att eventuellt införa böter gäller det vårdavtal som rör åren 2012 till 2016.

– Vi behöver hitta olika sätt att lösa de problem som finns idag genom ett effektivare omhändertagande av patienterna, säger Björn Nyberg, produktionsdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Enligt uppgift är KS ett av de sjukhus som inte lever upp de produktionsvolymer som är beställda. Löser man det problemet genom sanktioner?

– Vi är väldigt nära att uppfylla de krav som ställs, det handlar om att vi levererat cirka 1 000 vårdtillfällen för lite, men vi ser nu en tendens till kortare väntetider. Men egentligen är köproblematiken inte särskilt stor. Totalt tar Karolinska emot 1,2 miljoner besök om året och den kö vi pratar om omfattar mellan 4 000 och 8 000 patienter. Det är alltså ganska få som står i kö av den totala produktionen. Men även om det är förhållandevis ett litet antal, måste vi göra allt vi kan för att bli av med köerna och uppfylla kraven i vårdgarantin, säger Björn Nyberg.

Han anser att vårdgarantin och kömiljarden är ett bra styrinstrument för sjukvården. Ett omfattande arbete har exempelvis lagts ned på att förbättra processer och att höja kvaliteten på registreringen; tidigare kunde vissa patienter räknas dubbelt, medan andra inte räknades alls.

Samtidigt ser Björn Nyberg också risker med den nuvarande vårdgarantin.

– I dag är det ett stort fokus på de som ska opereras och komma på nybesök. Man måste också komma ihåg att Stockholms läns landsting har en 30 dagars gräns för väntan till nybesök, där landet i övrigt har 90 dagar. Vi ser också att oftast är det de lättast sjuka patienterna som står i kö. En stor andel av våra patienter står inte, eller kan inte stå i kö. Det gäller att inte skapa en kö av dessa patienter, det får bara inte hända, säger Björn Nyberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera