Nyhetsarkiv

”Klassiskt misstag att tillsätta chefer som saknar rätt kompetens”

Det krävs oftast läkarkompetens för att kunna ta det medicinska ansvaret på en klinik. Tar man in andra personalgrupper som chefer uppstår ofta spänningar och konflikter, konstaterar hon.

– Det är viktigt att sjukvården tar tillvara kompetens. Att tillsätta chefer som inte har den kompetens som krävs för att kunna ta beslut är ett klassiskt fel. Läkare har självklart svårt att känna förtroende för en sådan chef, säger hon.

Därmed menar hon inte att läkare skulle vara bättre chefer än exempelvis sjuksköterskor, eller tvärtom.

– Att vara en bra chef är en personfråga. Allra bäst som chef i sjukvården är en läkare med chefsegenskaper och med den medicinska kompetensen.

Myter kan bli självuppfyllande

Att kvinnliga chefer har det svårare än manliga tror hon inte heller på.

– Men om sådana myter upprepas tillräckligt ofta blir det självuppfyllande, säger hon.

Däremot tror hon att många kvinnor kan lockas att ta ”omöjliga uppdrag” som ratas av män.

– Det är olyckligt, men har inget med kvinnligt ledarskap att göra, utan handlar mer om att de fallit för falskt smicker.

För att klara av att vara chef i en politiskt styrd organisation måste man ha fingertoppskänsla och kunna läsa av spelet mellan de styrande och oppositionen, menar hon.

Erfarenhet och känsla för det politiska spelet

I en omfattande studie bland landstingsdirektörer som presenteras i boken ”Chef i Landsting – ledarskap i politiskt styrda organisationer” intervjuades även några som fått lämna sina tjänster. Där kunde hon se att de ofta saknade erfarenhet och den känsla för det politiska spelet som krävdes.

Den opolitiska högsta ledningen i ett landsting kan underlätta för sina chefer genom att vara extra tydliga i sitt ledarskap, säger hon.

Ingrid Tollgerdt Andersson betonar att just otydlighet i ledarskapet är utmärkande för offentlig sektor. Allra sämst blir resultatet om en svag ordförande styr landstinget tillsammans med en svag landstingsdirektör, konstaterar hon.

– Det är inte bara börser som faller när osäkerheten sprider sig. Osäkerhet gör också att rykten sprids och konflikter blommar upp.

Det är alltid bättre med ett dåligt besked än med inget besked alls, säger Ingrid Tollgerdt Andersson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera