Nyhetsarkiv

KI:s rektor kommenterar BBMRI-kritiken

Karolinska institutets rektor har nu skriftligen kommenterat den externa revisionen av BBMRI. I ett mejl till Sjukhusläkaren skriver hon så här om revisionsrapportern som blev allmänt känd igår.

”Vi vill påpeka att den ansökan som inlämnades 2015 inkluderade stödbrev från samtliga ingående universitet samt ett antal landsting.”*

Hon skriver också att de punkter med kritik som finns visar på en del brister ”samtidigt som  den lyfter fram komplexiteten i BBMRI:s verksamhet.”

I rapporten kritiserades bland annat att det tog lång tid innan en styrelse utsågs i projektets början. Karin Dahlman Wright anser inte att processen var orimligt utdragen.

”Som EY (Ernst&Young, red anm.) rapporten redovisar tog det lång tid innan styrelse kom på plats. Även om utomstående faktorer spelade in kvarstår KI:s ansvar. VR:s Beslut och Anslagsvillkor kom den 2010-06-07. Först då fanns det anslagsvillkor som angav Styrelsens sammansättning och hur den skulle utses. Första Styrelsesammanträdet var den 2011-06-22. Med tanke på att det var ett ganska komplicerat anslagsvillkor, där både VR, VINNOVA, SKL och Svenskt Näringsliv skulle medverka så är det inte orimligt lång tid.”

De ekonomiska frågetecken som lyfts i rapporten har lämnats till KI:s internrevision, skriver rektorn vidare och att ”flera av dessa tar sikte på de första åren av etableringen av BBMRI.”

Hon bemöter också kritiken om att KI gett sin egen verksamhet företräde när medlen fördelades inom BBMRI:

”Det finns också påståenden om att KI gynnat sig själv vad gäller placeringen av den storskaliga biobanken, men vi anser att både ansökan och EY-rapporten öppnar för denna placering. Biobanken har mycket stor betydelse för den medicinska forskningen och är en mycket viktig fråga för KI och för hela forskarsverige.”

Sjukhusläkaren har även ställt mer detaljerade skriftliga frågor till KI och Karin Dahlman Wright, men väntar ännu på svar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera