Nyhetsarkiv

Kirurger vid Södertälje sjukhus utbildas i intensivvård

Elin Karlsson, andre vice ordförande för Sjukhusläkarna, är en av kirurgerna som just nu håller på att utbilda sig inom intensivvård vid Södertälje sjukhus. – Känslan är att vi ska göra det här tillsammans, som ett sjukhus, och att vi strävar mot samma mål, säger hon.

Sedan en dryg vecka tillbaka har den planerade verksamheten på kliniken för kirurgi, ortopedi och urologi vid Södertälje sjukhus dragits ner till ett minimum, såväl på mottagningen som operation. Eftersom sjukhuset inte utför cancerkirurgi har majoriteten av ingreppen kunnat skjutas upp och mottagningen har, utöver mottagningsbesök som inte kan vänta för stunden, även funktion som en lättakut för patienter inom klinikens område.

Läkarna vid kliniken har nu fått anmäla intresse frivilligt för att lära sig att arbeta inom intensivvården, och majoriteten har därefter erhållit en epidemiplacering på anestesin eller akuten för att kunna täcka upp när behov uppstår.

– Jag upplever att det är mycket lättare att få en roll och kunna göra någonting aktivt som förhoppningsvis gör skillnad, jämfört med att stå bredvid, säger Elin Karlsson.

Läs mer: Så förbereder Södertälje sjukhus för covid-19 

Just nu pågår utbildningsinsatserna för fullt och kirurgerna som placerats på intensivvårdsavdelningen skuggar intensivvårdsläkarna i den vanliga verksamheten.

– I läkargruppen diskuterar vi mycket vad man kan läsa för litteratur och många sitter hemma på kvällarna och läser. Vi håller på att sätta oss in i ett område som vi kan litegrann, men absolut inte tillräckligt än.

Hon berättar att de också har möjlighet att träna på respiratorerna i de nya lokalerna, så att de ska känna sig förberedda om och när de behövs.

– Det är ganska häftigt att se hur det här har växt fram. Ombyggnationer brukar ta en evig tid, men nu har man från en dag till en annan satt upp ett antal nya intensivvårdsplatser med perfekt ventilation och möjlighet att arbeta med smittade patienter.

Hon menar att en fördel med att vara ett litet länsdelssjukhus är att det blir tydligt vem som har mandat i ett läge som det här.

– Det är ett väldigt tydligt medicinskt ledarskap, vilket gör att man känner en tillit. Man tänker hela tiden åtta steg framåt och informerar oss i personalen hela tiden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera