Nyhetsarkiv

Kirurger slår larm om sjuksköterskeflykt

Elin Karlsson.

Sjuksköterskeflykten på kirurgen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har skapat ett akut läge som påverkar patientsäkerheten. Det skriver läkare på kirurgkliniken i ett brev till sjukhusledningen. ”Till hösten kommer vi bara att ha kvar 3 sjuksköterskor på avdelning 81.” skriver kirurgerna, som kräver ett möte med sjukhusledningen. 

I brevet skriver kirurgerna också att om man förlorar ytterligare sjuksköterskor finns risken att man hamnar i en situation där man endast kan utföra akutkirurgi och dagkirurgi.

– Vi skrev brevet därför att läget är väldigt illa. De har gradvis skett försämringar under väldigt många år och vi känner att läget är akut. Om man inte gör något kommer de sista av våra erfarna sjuksköterskor att försvinna, säger Elin Karlsson, kirurg på Mälarsjukhuset och Sjukhusläkarnas andra vice ordförande.

För de sjuksköterskor som finns kvar har arbetssituationen blivit allt tuffare.

– Det är en otroligt tung arbetsbelastning. Kirurgavdelningen har bantats ner tills den nästan bantats bort. Det är de tyngsta patienterna som hamnar på kirurgavdelningen, säger Elin Karlsson och fortsätter:

– Vi ser ju också att vår arbetsmiljö försvåras. Det blir mer tungrott och vårdtiderna förlängs, man hinner inte mobilisera patienterna.
Elin Karlsson och hennes kollegor vill att ledningen vid ett möte lyssnar på sjuksköterskorna, varför de slutar och vad som kan få dem att stanna kvar.

– Det är inga konstiga saker de frågar efter. De vill få jobba på patientsäkert sätt, och själva utvecklas genom fortbildning för att kunna göra ett bra jobb. Det är också klart att man inte orkar bli inringd hela tiden för att täcka luckor. Alla vill ha en ledig helg ibland.

Problemen på Mälarsjukshuset är inte nya. För ett par år sedan gick alla bakjourer från alla kliniker samman och krävde ett möte på grund av vårdplatssituationen.

– Då blev det ett möte med ledningen och politiker. Man lyssnade, men det blev inga förändringar. Det vi krävde då var drägliga arbetsförhållanden för att sjuksköterskorna ska vara kvar.

Nu är det viktigare än någonsin med ett snabbt agerande, understryker Elin Karlsson.

–Det är väldigt bråttom för det finns sjuksköterskor som sagt upp sig som kan tänka sig ta tillbaka om de får en förändring. Det är väldigt få som har erfarenhet av kirurgiska patienter. Självklart är det värdefullt att få in nya sjuksköterskor också, men erfarenhet och kompetens är viktigt.

Hittills har brevet lett till ett telefonmöte med fackliga representanter, men inget större möte där alla får delta.

Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef skriver i ett mejl till Sjukhusläkaren att det finns en brist på sjuksköterskor på vårdavdelningarna i Sörmland, vilket lett till ett minskat antal disponibla vårdplatser. Enligt Striem har en dialog med vårdförbundet inletts.

Han säger att det funnits en avsikt att få till ett gemensamt möte efter brevet från kirurgerna, men att det inte gått att hitta ett datum som passar. ”Dialogen har därefter fortsatt i linjen, det vill säga med divisions och verksamhetschef”, skriver Striem.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera