Nyhetsarkiv

Kinesiskt sjukhus tar hjälp av Skåne i etablering av traumacenter

Vid sjukhuset i staden Lanzhou i Gansu-provinsen i Kina har man bett Region Skåne om hjälp med kompetensförstärkning i samband med etableringen av ett traumacenter i regionen. I ett land där olyckstalet generellt är högt, gäller det för sjukvården att hänga med och få så många som möjligt att överleva, resonerar Stefan Santén, sektionschef, kirurgavdelningen, Skånes Universitetssjukhus.

Vid det offentliga sjukhuset i den kinesiska staden Lanzhou i Gansu-provinsen önskar man nu ta hjälp från svensk vård när man ska etablera ett traumacenter i provinsen. Vid sjukhuset har man, via bolaget Skåne Care, vänt sig till Region Skåne, för att bygga upp kompetens kring traumasjukvård. Region Skåne har i sin tur svarat med att föreslå ett avtal och avvaktar nu sin kinesiska motparts svar. Tanken är att projektet sedan ska pågå under 2-3 år.

Ett team av sjukvårdspersonal vid Skånes universitetssjukhus har nyligen varit nere på en veckas workshop i staden Lanzhou i Kina för att inventera den befintliga struktur för traumasjukvård som finns där.

Syftet är att teamet sedan ska hjälpa kinesiska kolleger att utveckla modern traumasjukvård så att chansen till patienternas överlevnad väsentligt förbättras.

Stefan Santén, sektionschef kirurgen, Skånes universitetssjukhus i Lund, ingick i den grupp som var på plats för att se hur traumasjukvården i nuläget fungerar i Lanzhou.

– Den är väldigt basal och de har ingen strukturerad traumasjukvård, säger han.

Där finns varken korrekt utrustning, kompetens eller någon fungerande logistik från det att patienten skadas till akutmottagning och vidare in i verksamheten, menar Stefan Santén.

Vad är det specifikt med svensk traumasjukvård som sjukhuset i Kina efterfrågar? 

– All modern traumasjukvård i västvärlden bygger på traumaalgoritmer som i huvudsak kommer från USA, där man tillägnat sig traumakompetens under de krigserfarenheter som man har varit utsatt för i flottan, Vietnamkriget och Gulfkriget, säger Stefan Santén.

Denna moderna traumasjukvård har man tillägnat sig även vid Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska och det finns ofta ett starkt driv i organisationen att utveckla denna typ av vård, menar han.

Att man i Kina vänder sig till just Skåne för att få hjälp med att etablera traumasjukvården kan bero på att regionens vårdbolag har haft flera samarbetsprojekt i Gansu, tror Stefan Santén.

Var ni tveksamma till att anta uppdraget?

– Nej. Vi har en lång tradition i västerländsk modern sjukvård att dela med oss av kunskaper horisontellt på detta sätt.

Vad är det framför allt som saknas i traumasjukvården i Gansu-provinsen?

– Utbildning och resurser, blir Stefan Santéns svar.

I Kina är olyckstalet generellt väldigt stort, menar han; man åker exempelvis moped oskyddat och kör bil utan säkerhetsbälte. Och när olycksriskerna är höga gäller det för sjukvården att hänga med och få så många som möjligt att överleva.

Vad får er regions sjukvård ut av utbytet?

– Utbytet är i sig nyttigt. Vi kan lära oss saker från den kinesiska parten. Träning ger färdighet och om våra kinesiska kolleger behöver hjälp där under en längre period ger det också vår personal träning i bättre traumaomhändertagande.

Ser du något problem i att ha ett sjukvårdsutbyte med ett land vars styre ofta underminerar arbetet för mänskliga rättigheter?

– Jag väljer att avböja att svara på den frågan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera