Nyhetsarkiv

KI bildar nytt centrum med AstraZeneca

Enligt planerna ska centret drivas under 5 år med 20-30 forskare vid KI och AstraZeneca.

– Förhandlingar om projektet pågår fortfarande. Hittills har man skrivit en avsiktsförklaring, detaljplanerna återstår, säger Karolinska Institutets dekanus Hans–Gustaf Ljunggren.

Tanken är att Karolinska Institutet står för expertis och lokaler medan AstraZenecas bidrar med 20 miljoner dollar per år. Centrumet är tänkt att placeras på Karolinska Institutet i Stockholm och beräknas vara i drift i mitten av 2013

– För KI skulle ett sådant här samarbete vara mycket värdefullt. Det innebär en förstärkning inom forskningsområdet och dessutom en möjlighet att rekrytera nya forskare, säger Hans- Gustaf Ljunggren.

Astra Zeneca och Karolinska Institutet har samarbetat inom en rad områden under många år. Nyligen inleddes ett treårigt forskningssamarbete inriktat på regenerativ behandling med vävnadsnybildning vid hjärtsjukdom och sedan 2006 har KI samarbetat med AstraZeneca inom PET-området.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera