Nyhetsarkiv

KBT – långsiktigt mycket bättre än sömnmedel

Sjukvården har i dag svårt att hjälpa människor med sömnproblem konstaterar Torbjörn Åkerstedt, professor i beteendefysiologi vid Stockholms Universitet, Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet.

– Att ge sömnmedel är en kortsiktig lösning som hjälper för stunden. Det botar ingen, säger han.
Torbjörn Åkerstedt har medverkat i den SBU-rapport om sömnstörningar som kom 2010. Där konstaterar man att evidensbaserad medicin vid sömnstörningar är kognitiv beteendeterapi, KBT.
KBT ges idag inte i den utsträckning det skulle behövas, konstaterar han.

Det finns flera anledningar till det, menar han. Behandlingsformen har ännu inte slagit igenom i sjukvården, det finns för lite resurser, för få terapeuter och för lite tid för patienten.

”Vi spenderar för lite tid i sängen”

Idag beräknas 11,5 procent av Sveriges befolkning lida av insomnia. Torbjörn Åkerstedt ser två huvudsakliga anledningar till den moderna människans sömnproblem.

– Vi spenderar helt enkelt för lite tid i sängen. Tidigare gick man och la sig tidigt och sov betydligt längre än de sju timmar vi sover i dag. Svenskarnas sömn har minskat sedan 1950-talet.

Andra orsaker är allt fler krav och den ökande intellektualiseringen i arbetet som orsakar stress och påverkar nattsömnen.

Arbetet var besvärligt och fysiskt tungt tidigare, men de flesta sov gott av det. Idag har vi en ständig intellektuell belastning och en mängd krav från vår omgivning och också från oss själva.
Det här kan få allvarliga konsekvenser. Att ständigt sova mindre än sju timmar ger koncentrationssvårigheter och risken för olycksfall ökar.

Sömnstörningar ökar risken för andra sjukdomar

Torbjörn Åkerstedt pekar på att det finns flera kopplingar mellan sömnstörningar och stora folksjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, utbrändhet och depression.

Personer som under lång tid lider av sömnproblem löper en tredubbelt ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Lite sömn gör att stresshormonnivåerna i kroppen stiger.

– Systemet inom sjukvården är inte upplagt så att man tydligt kan se de här kopplingarna. Gjorde man det skulle man inse att det också är ekonomiskt lönsamt att satsa på långsiktig vård av sömnstörningar, säger Torbjörn Åkerstedt.

En lösning när det saknas terapeuter är att använda KBT via nätet. Det finns flera självhjälpsprogram som visat sig vara effektiva.

Det fungerar utmärkt för många, men inte för alla. Det finns en grupp som behöver mer motivation och kontakt med terapeut, säger Torbjörn Åkerstedt.

Fakta: Effekt av KBT mot sömnproblem
Efter fyra veckor är KBT lika effektivt som sömnmedel, och därefter är det bättre än sömnmedel.
– Kortare insomningstid och förlängd sömntid.
– Kortare och färre uppvaknanden under natten.
– Skyddar bättre än sömnmedel mot återfall till dålig sömn efter avslutad behandling.
– Inga biverkningar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera