Nyhetsarkiv

”Katastrof! Vi måste få andra huvudmän än de landsting vi har idag”

Den som väntar på en operation av sin förstorade prostata i Västernorrland kan få vänta i 75 veckor eller längre. Det är nio gånger så länge som en man i Uppsala förväntas behöva vänta på samma ingrepp. Detta trots att det handlar om en diagnos som det många gånger är mycket svårt att leva ett normalt liv med, enligt patientföreningen Sinoba.

–  En väntetid på 75 veckor! Det är en katastrof! Jag blir fullständigt chockad, säger Peter Bernström som är ordförande i Sinoba, föreningen för  kunskap om urininkontinens och blåsproblem, när han får veta om de stora skillnaderna i väntetid på operation av förstorad prostata och urinläckage hos kvinnor.

– Att dessa operationer prioriteras så lågt i delar av vårt land är tragiskt, eftersom vi vet att diagnoserna är svåra att leva ett normalt liv med. Samtidigt är så många människor i vårt land drabbade, kanske närmare en miljon. Våra medlemmar vittnar ständigt om hur deras rörelsefrihet och därmed deras dagliga liv inskränks. Om hur rädda de är att det ska ske olyckor, att de ska lukta, att det ska synas, samtidigt som de inte ens vågar tala öppet om sina bekymmer. Att kissa på sig är nog bland det skämmigaste man kan råka ut för som vuxen människa, säger han.

Peter Bernström är själv bosatt i Väster­norrland och att det är just i hans eget och närliggande landsting som väntetiderna sticker ut åt det negativa hållet, förvånar honom inte.

– Det här visar tydligt att vi måste ha andra huvudmän för vår sjukvård än de landsting vi har i dag. De är helt enkelt inte mäktiga sin uppgift. Det här politiska systemet fungerar uppenbarligen inte. Västernorrland är ett typexempel. Valöften hålls inte och vallöften sviks och folk är vansinniga. Den här statistiken du visar mig på skillnaderna i väntetider pekar på ett systemfel, inget annat än ett systemfel, säger han.

Men att urininkontinens och blåsrelaterade problem generellt är lågprioriterade inom vården är något föreningen har upplevt länge, berättar Peter Bernström.

– Jag har själv varit drabbad av urinläckage efter en olycka. Det var ingen som brydde sig speciellt mycket om mina besvär – jag fick själv tilltvinga mig sjukgymnastik. Vi får många förtvivlade mejl och vittnesmål från våra medlemmar som undrar hur de ska göra för att få den vård de har rätt till. Ofta vet de inte vad de ska ta sig till. Eller också vill de gärna ha en operation, men blir nekade av vården när de väl har tagit mod till sig och berättat om besvären för sin läkare. Då är det ännu mer tragiskt att de som faktiskt beviljas en operation måste vänta så oerhört länge på att få den gjord.

I andra länder, som i exempelvis Tyskland, är situationen en helt annan, menar Peter Bernström.

– Warten? Warum warten? undrar de när jag berättar om att man måste stå i långa köer i väntan på ingrepp här i Sverige. Där får man hjälp av sjukvården när man behöver den och det ses som något helt självklart. Vem mår bättre av att stå i kö?

– Jag blir alldeles vansinnig när jag tänker på hur det fungerar här. Är landstingen i Sverige den sista sovjetstaten? Du får ursäkta, men jag kan inte låta bli att ställa mig den frågan.

För att åstadkomma en förändring försöker föreningen Sinboba på olika sätt uppmärksamma bristerna och ojämlikheterna i vården för patienter med urininkontinens och blåsrelaterade problem, berättar  han. Som ett sätt att stimulera till bättre omhändertagande av dessa patientgrupper har man bland annat startat ett projekt där man vill certifiera särskilda kontinensmottagningar, såväl i öppenvården som i den slutna vården.

– Vi vill stimulera till bättre kunskap och bättre mottagande. Vi har tagit fram ett material som en vårdcentral eller avdelning på sjukhuset kan titta på och som ger exempel på hur  en mottagning kan vara organiserad, vilka yrkeskategorier som behövs och vilka utredningar som bör göras. Helst ska till exempel en uroterapeut och gärna en urogynekolog vara involverad för att säkerställa att patienterna får den vård de behöver. Vi har även tagit fram en checklista där en mottagning kan bocka av vilka av kriterierna man uppfyller för att få Sinobas certifiering.

I dagsläget finns endast två cetrifierade kontinensmottagningar i landet – en i Helsingborg och en i Malmö, berättar Peter Bernström.

– De har varit piggast på att sätta igång nere i Skåne och det är vi väldigt glada över. Men vi hade givetvis gärna sett att vårdcentralerna och sjukhusen i resten av landet också tar sitt ansvar i de här frågorna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård" / Tema: Tillgänglighet / Specialistbristen Del 3

Prenumerera