Nyhetsarkiv

”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet"

Hon tycker att det inte går att försvara att läkaren inte fick förklara sig innan ledningen beslutade den drastiska åtgärden att polisanmäla.

– Jag blir alldeles mållös. Att polisanmäla en person utan att höra vad personen har att säga är ju förfärligt. Det ska bli intressant att se var landstingsledningens och politikernas lojaliteter finns och hur de uppfattar agerandet från sjukhusledningen.

Utredningsförslag måste skrotas – vårdgivaren kan inte kontrollera sig själv

Synnöve Ödegård menar att sjukhusledningens agerande i Varberg är ett levande bevis på att paitentsäkerhetsutredningens förslag om att vårdgivaren ska analysera sin egen organisation inte kommer att fungera.
– Jag blir mer och mer övertygad om att det måste skapas helt andra system för att utreda det som händer på sjukhusen. Jag tror att det nödvändigt med en oberoende instans som gör oberoende analyser. Det är önsketänkande att tro att vårdgivarna själva ska klara det. Många av bristerna skapas ovanför golvet och det är inte alltid populärt att påpeka det.

I Sjukhusläkaren nummer 2/2009 kritiserade Synnöve Ödegård ledningarnas bristande engagemang och kunskap om vad som påverkar säkerheten i organisationen och hävdade att det är en av de största hoten mot patientsäkerheten idag.

– Väldigt ofta stannar det vid vackra ord och målformuleringar utan ordentlig förståelse för att den totala miljön på arbetsplatsen måste vara öppen och tolerant. När ekonomi kommer med i bilden kan man se tendenser att säkerhetsfrågorna får lägre prioritet. Ett exempel är beslut om reducering av vårdplatser. Tyvärr är det alltför sällan som man före en sådan förändring beslutar om en konsekvensanalys utifrån ett säkerhetsperspektiv trots den ökade risk som finns när patienter vårdas på ”fel” avdelningar

När det gäller patientdatalagen är det inte mycket att diskutera, tycker Synnöve Ödegård.
– Lagen är tydlig. Enligt kap 2, § 4, punkterna 3-6 är det solklart att det var fullt korrekt av läkaren att gå in i journalen. Det var dessutom ett mycket bra initiativ från läkarkåren i Varberg som engagerade sig i säkerhetsarbetet på detta mycket konkreta sätt.

Att läkaren inte varit den behandlande läkaren spelar ingen roll, säger Synnöve Ödegård.
– Hon hade fått uppdraget av sina kollegor att skriva en avvikelserapport, det ingår i jobbet och är något som läkarna är skyldiga att göra om de misstänker att en patient blivit felbehandlad. Då var det inte heller konstigt att läkaren bedömde det nödvändigt att gå in i journalen och informera sig om vad som hänt med patienten i relation till hur länge patienten fått vänta.

Synnöve Ödegård menar att det är sjukhusledningen som agerat mycket tvivelaktigt utifrån sitt ansvar för säkerheten.
– Man borde hört läkarens version och om ledningen efter det ändå känt sig osäker om hur lagen ska tolkas hade man kunnat göra en neutral fallbeskrivning som Socialstyrelsen och datainspektionen fått pröva. Att överlåta det till polis och åklagare utan diskussioner med de egna medarbetaran är förödande, det kommer att helt rasera förtroendet för ledningen.
Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera