Nyhetsarkiv

Karolinskas ledning: Tar utredningen på största allvar

Karolinska sjukhusets ledning konstaterar att Kjell Asplunds utredning pekar på allvarliga brister och att man framöver kommer arbeta med de förslag som läggs fram i rapporten.

– Vi tar utredningens resultat på största allvar. Det som har inträffat är helt oacceptabelt. Och på väldigt många sätt också exceptionellt. Utredningen visar på ett händelseförlopp där Paolo Macchiarini kunnat genomföra tre transplantationer helt utanför sjukhusets ordinarie regelverk och rutiner, utan att några varningssystem slog till. Den viktigaste uppgiften nu är att säkerställa att det aldrig kan hända igen och alla patienter på Karolinska Universitetssjukhuset ska kunna lita på att vi alltid sätter patienten främst, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentare.

Chefläkare Nina Nelson Follin håller med.

– Utredningen är gedigen och det är bra att vi nu får en samlad bild av hela händelseförloppet, säger chefläkare Nina Nelson Follin. Vi kommer ingående arbeta med rekommendationerna från Kjell Asplunds utredning.  Karolinska Universitetssjukhuset kommer vidta nödvändiga åtgärder för att stärka våra rutiner, regelverk och vilket ansvar man har som chef och enskild läkare att alltid utgå från patientsäkerheten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera