Nyhetsarkiv

Karolinska kan få böta för frysköp

Konkurrensverket kräver att Karolinska Universitetssjukhuset ska betala 200 000 kronor för en otillåten direktupphandling.

 Enligt beslutet från Konkurrensverket har Karolinska köpt en autofrys för förvaring av biologiska prover, som kostade över 2 miljoner kronor utan att annonsera upphandlingen. Karolinska har hänvisat till ett undantag som gör direktupphandling tillåten om det av tekniska skäl endast finns en leverantör som kan erbjuda det som ska köpas in. Men enligt Konkurrensverket kan undantaget inte tillämpas i det här fallet, eftersom det finns flera motsvarande produkter.

Konkurrensverket, som därmed menar att Karolinska gjort sig skyldigt till otillåten direktupphandling har nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet på att Karolinska ska beläggas med böter eller upphandlingsskadeavgift på 200 000 kronor.

Upphandlingen av en direktfrys har uppmärksammats av Konkurrensverket i samband med ett pågående projekt där man särskilt granskar upphandlingar av medicinteknik.

 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera