Nyhetsarkiv

Karolinska Institutet bygger forskningscenter i Kina

Så säger, Lars Terenius, professor i experimentell beroendeforskning vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, som nu bygger upp ett forskningsinstitut i Tianjinprovinsen sydost om Peking. Initiativtagare är Centrum för molekylärmedicin.

Tianjinprovinsen har ett lika stort upptagningsområde som Tyskland. På ett av de sju akademiska sjukhus som finns i Tianjin har man på diabetessjukhuset 900 patientbesök per dag.
– I och med att Kina är världens mest folkrika nation ser vi stora möjligheter att genomföra spännande forskning på stora patientkohorter. Det ger oss förhoppningsvis nya möjligheter att bättre förstå att vissa sjukdomar som tidigare uppfattats som skilda från varandra, kanske i själva verket orsakas av samma mekanismer. Det kan också vara så att andra sjukdomsgrupper kan delas upp i varianter som skiljer sig åt på molekylär nivå, vilket påverkar behandlingsinsatserna, säger Lars Terenius.
I Kina finns också andra infektionsmönster och andra patientgrupper som är intressanta även för oss i väst, menar han.

Centret som Karolinska Institutet nu är med att bygga upp kommer att arbeta med de stora folksjukdomarna.
– I början fokuserar vi främst på fem olika områden: diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, frekventa cancertyper som prostata och lungcancer, infektionssjukdomar med inriktning mot virussjukdomar, samt stressrelaterade sjukdomar eller utmattningssyndrom.

– Centret kommer att bedriva translationell forskning. Arbetet är inriktat på kliniska frågor och på de problem som patienterna upplever. För att kunna lösa dem samlar vi forskare som är experter på molekylär biologi, grundläggande genetik, immunologi, cellbiologi och mikrobiologi. Vi arbetar också med att utveckla molekylär diagnostik som ökar våra möjligheter att upptäcka sjukdomar tidigt. Det kommer att ge nya förutsättningar att skräddarsy behandlingar efter individen, så kallad personalized medicine, säger Lars Terenius.

Ni bygger centret efter ”svensk modell”. Vad menas med det?

– Vi ska skapa en arbets- och organisationsmodell som stimulerar till ett gott samarbete och en god dialog mellan grundvetenskap och klinisk forskning. Det sker bland annat genom att kliniskt utbilda forskare och att etablera olika typer av nätverk mellan institutioner och kliniker.

– Vi vill skapa en bra plattform för diskussioner och konsensus kring forskning och utveckling. I Kina är man inte van vid att arbeta på det sättet eftersom man av tradition har en väldigt hierarkisk och toppstyrd organisation. Förutsättningen för hela vårt program i Kina, och som också kineserna efterfrågar, är att vi kan överföra vår svenska modell till det nya centret i Kina.

Vilka anser du vara de största utmaningarna för Kina när det gäller hälso- och sjukvården?
– Kina brottas med tung byråkrati och flera beslutsvägar, men man gör enorma ansträngningar från högsta ledningen till lokal nivå. Hälsoministern är läkare och forskare inom hematologi och mycket engagerad i utvecklingen av en mer jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Om man ser till de prioriteringar som Kina har så hamnar satsningar på hälsa och miljö i topp.

Vilka förväntningar har ni på samarbetet med Kina och etableringen av det nya centret?
– Vi kommer att få fantastiska möjligheter att designa olika typer av forskningsstudier. Kina är också ett land med många talanger. Vi hoppas kunna rekrytera forskare som kan berika centret på många olika sätt. Vi ser det som ett både spännande och utvecklande samarbete där vinsterna är många.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera