Nyhetsarkiv

Karlstad: ”De medicinskt ansvariga har utrymme att forma vården”

Hej!
Jag blir verkligen berörd när jag läser det öppna brevet som Britt-Marie Ahrnell har skrivit. Som läkare på kvinnokliniken i Karlstad har jag tydligen tur eftersom vi jobbar väldigt mycket på det sätt som efterfrågas.

Cancerpatienterna får en riktigt god vård med få doktorer som tar hand om dem från diagnos över operation/cytostatikabehandling/ strålning till uppföljning och ibland palliativ/terminalvård inneliggande på vår egen avdelning.

Även vi har en kontaktsköterska, men hon eller vi läkare slussar den här typen av patienter direkt till avdelningen och så skrivs de in där. Behandling av smärta, illamående, uttorkning etc påbörjas på det sättet direkt. Vi har nog inte tänkt på den här typen av vård som ”lyxig” utan som fullständigt självklar både för att patienterna skall få god vård, men även för att vi som arbetar skall känna att vi gör ett bra jobb och få en god arbetsmiljö.

Samma gäller för de patienter inom obstetriken som behöver mer stöd och uppföljning än de flesta. Exempelvis de som har haft oturen att drabbas av en intrauterin fosterdöd och i många fall behöver ha en ansvarig läkare och en individuell och flexibel uppföljning.

Visst känner jag igen situationen när en patient ”faller mellan stolarna” t.ex när hon drabbas av en åkomma som i och för sig ytterst beror på graviditet eller cancer, men som bäst behandlas på en annan klinik, för patientens skull. Då kan det ibland bli konflikter om vem som ska handlägga patienten men det hör till ovanligheterna.

Att det här sättet att arbeta fungerar bygger nog på att vi har en klinikledning som ger de medicinskt ansvariga utrymme att forma vården och på att många av oss som arbetar ser detta som viktigt och därför är beredda att finnas tillgängliga och ibland ta dessa patienter på t.ex. administrativ tid.

Jag blir glad när jag läser de sista raderna i brevet och ser att en läkare på Radiumhemmet har tagit sig an Britt- Maries make.

Tack för en bra tidning!

Vänligen, Anna Hessel, specialistläkare obstetrik & gynekologi.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera