Nyhetsarkiv

Karin Båtelson: ”Självklart ställer jag upp”

Heidi Stensmyren har meddelat att hon inte tänker ställa upp för omval till ordförande för Läkarförbundet. – Självklart ställer jag upp, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Karin Båtelson har redan tidigare varit tydlig med att hon är beredd på att ta över ordförandeskapet i förbundet när Heidi Stensmyren slutar. Men menar också att det nu är ett större uppdrag än nånsin med den ”värsta våren som vi har upplevt” i ryggen och behov av stora strukturella förändringar framåt.

– Hur vi ska göra vården mer robust i kris och i ”normalläge”, åtgärda den växande vårdskulden, stötta uttröttade medarbetare, förhindra stoppad ST-utbildning, fortbildning, forskning och allt sämre villkor för underläkare samt återuppta avtalsrörelsen är några exempel på de utmaningar som väntar, säger hon.

– Sjukvården var hårt pressad redan innan pandemin med underskott, fragmentisering och ett stort antal hårdhänta omstruktureringar och pågående statliga utredningar, där vi måste få mycket mer konkret fokus på hur man bäst får utväxling av professionens kraft för vårdens kvalitet och utveckling.

Hon fortsätter:

– Man kommer också behöva ett ökat nationellt ansvarstagande med mer enhetlig reglering och starkare myndigheter, istället för de 21 respektive 290 olika system vi har idag. Det gäller helt enkelt att kavla upp ärmarna och arbeta för vad man tror är bäst långsiktigt.

Karin Båtelson är både förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarna sedan fem år tillbaka, och är vald till och med 2021 respektive 2022.

Hon beskriver det som att beskedet om Heidi Stensmyrens avgång, trots allt, kom lite oväntat för alla i förbundet, och att hon ville ha några dagar för att förankra sitt beslut med de runt sig innan hon gick ut med besked.

– Jag har erfarenhet från många viktiga uppdrag för Läkarförbundet både centralt, i lokalförening och yrkesförening samt externt, som till exempel i flera centrala statliga utredningar, och har ett brett personligt kontaktnät, säger Karin Båtelson.

– Ordförandeskapet är naturligt att åta sig. Nu får valberedningen göra sitt, de har i uppdrag att skapa ett starkt lag och det finns många toppenkrafter. Jag kommer fortsatt att arbeta nära ihop med alla i förbundsstyrelsen oavsett på vilken post.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera