Nyhetsarkiv

Kardiologer ökar mest

Uppgifterna finns i Socialstyrelsens årliga rapport om arbetsmarknadsläget för hälso- och sjukvårdspersonal (NPS 2010). Rapporten visar att antalet specialistläkare ökade under åren 1995-2007, både i procentuell andel (28% fler år 2007) och i absoluta tal (23 fler per 100 000 invånare). Det finns dock undantag – antalet specialister i socialmedicin har minskat.

De senaste åren visar också en kraftig ökning av antalet återvandrare – läkare med svensk bakgrund, svensk legitimation och utländsk utbildning. Totalt finns det cirka 900 återvandrade läkare i Sverige, varav två tredjedelar är yrkesverksamma. Nästan 100 av dem fick sin svenska legitimation under 2008.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera