Nyhetsarkiv

Kardiologer ökar mest

Uppgifterna finns i Socialstyrelsens årliga rapport om arbetsmarknadsläget för hälso- och sjukvårdspersonal (NPS 2010). Rapporten visar att antalet specialistläkare ökade under åren 1995-2007, både i procentuell andel (28% fler år 2007) och i absoluta tal (23 fler per 100 000 invånare). Det finns dock undantag – antalet specialister i socialmedicin har minskat.

De senaste åren visar också en kraftig ökning av antalet återvandrare – läkare med svensk bakgrund, svensk legitimation och utländsk utbildning. Totalt finns det cirka 900 återvandrade läkare i Sverige, varav två tredjedelar är yrkesverksamma. Nästan 100 av dem fick sin svenska legitimation under 2008.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera