Nyhetsarkiv

”Känns konstigt när den lokala pizzerian visat mer uppskattning än regionen”

Under pandemin har läkare och annan vårdpersonal i Region Kronoberg, i likhet med på andra håll, dragit ett tungt lass och de anställda fortsätter att göra viktiga insatser. Att i den situationen inte ge personalen någon extra ersättning, gåva eller liknande är trist. Det säger Edvard Lekås, ordförande för Sjukhusläkarna i Kronobergs län.

– Det känns konstigt när den lokala pizzerian, som har bjudit på pizzor, har visat mer öppen uppskattning än regionens ledning, säger han.

Region Kronoberg meddelade den 20 oktober att sjukhusen går upp i stabsläge. Antalet inneliggande patienter med covid-19 hade på kort tid mer än fördubblats, samtidigt som platsläget på sjukhusen är ansträngt med överbeläggningar på många avdelningar. Planerade operationer ställdes in för att hålla nere antalet inneliggande patienter och frigöra personal.

– Det är ju problematiskt varje gång en operation stryks. Vi har redan långa väntetider, dels på grund av pandemin, dels som en följd av en ombyggnation. Jag antar att regionen vill signalera att det kan vara början på en andravåg som vi ser.

Edvard Lekås beskriver hur många i personalen, främst under våren och i början av sommaren, har tvingats att slita hårt i vården av covid-19-patienter. Långa arbetspass, tung skyddsutrustning och dålig luftkonditionering – bilden känns igen från andra sjukhus.

Läkarförbundet lokalt har påtalat att det vore lämpligt med någon form av extra kompensation. Under en period fanns även diskussioner om att aktivera krislägesavtalet.

– När det var som flest covid-19-patienter krävdes en extra jourlinje inom intensivvården. Men det har inte tecknats några nya avtal, så vitt jag vet, säger Edvard Lekås.

Mizgin Keser, här tillsammans med Hassan som hjälper till i köket, och personalen på Bara Pizza i Växjö bjöd vid ett tillfälle i april anställda på akutmottagningen på gratis pizza. Mizgin Keser säger att det är självklart att stötta vårdpersonalen som jobbar hårt. Foto: Privat

Vad hade du helst sett att arbetsgivaren hade gjort?

– Jag hade helst sett en mer generös inställning mot uttag av flextid. Avtalsenligt har ju arbetsgivaren rätt att ”hyfsa till” flextiden två gånger per år, vilket betyder att en massa timmar stryks. Man bestämde dock att låta bli att göra det under april, och jag hade gärna sett att man lät bli även framåt.

Martin Myrskog, regiondirektör i Region Kronoberg, framhåller att regionen för närvarande tittar på frågan om en gåva till medarbetarna.

– Vi är oerhört tacksamma för våra medarbetares insats i pandemin, och har också påtalat det i många olika sammanhang. Som vi ser det är pandemin och insatserna inte över, men vi har ändå beslutat om en lite större gåva till alla medarbetare i Region Kronoberg som ett tack från oss i ledningen. Vi håller just nu på att planera detta.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera