Nyhetsarkiv

Kalmar öppnar inte vårdplatser till hösten

79 vårdplatser inom Kalmar läns landsting som varit stängda under sommaren kommer fortsätta vara det. Bristen på sjuksköterskor och det ökade behovet av inhyrd personal ligger bakom beslutet.

Under sommaren har totalt 150 vårdplatser av dryga 600 varit stängda vid de tre sjukhusen inom Kalmar län. 79 av de vårdplatserna kommer alltså inte att öppnad igen innan slutet av oktober. Hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg redovisade situtationen inför landstingsstyrelsens arbetsutskott, idag, onsdag.

30 av vårdplatserna finns på Länssjukhuset i Kalmar, 15 platser vid Oskarshamns sjukhus och 34 vid Västerviks sjukhus.

– Vi kommer att följa utvecklingen dagligen och löpande utvärdera åtgärderna för att möta de behov som finns. Antalet platser det gäller är inte definitivt. Det kan bli färre, de närmaste veckornas dialog får utvisa det. Vår bedömning är att vi kan bedriva verksamheten med samma goda kvalitet som tidigare, säger Ragnhild Holmberg i en kommentar.

Landstingsdirektör Krister Björkegren understryker att sjukhusens uppdrag inte förändrats.

– Hälso- och sjukvårdsförvaltningens temporära åtgärd är nödvändig utifrån bemanningssituationen. Det är samtidigt viktigt att peka på att uppdragen som ligger på de tre sjukhusen inte har förändrats, säger landstingsdirektör Krister Björkegren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera