Nyhetsarkiv

Kalmar kommer lämna in ansökan om pilotprojekt

Landstinget i Kalmar län har tagit det första steget mot att få bli pilotprojekt för ett försöka att flytta över ansvaret för sjukförsäkringen till landstinget. Landstingsstyrelsen har fattat beslut om att en ansökan ska lämnas in till regeringen.

Idén om att flytta över sjukförsäkringen till landstingen lyftes fram tidigare i vår i en gemensam debattartikel av Anders Henriksson (S) och Christer Jonsson (C), ordförande, och vice ordförande i landstingsstyrelsen i Kalmar län samt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

De ansåg att det saknades förutsättningar för att sjukvården skulle klara av att genomföra de delar av det åtgärdspaket som regeringen lagt fram för att minska som gällde hälso- och sjukvården. De förde bland annat fram att sjukvården varken har mandat eller resurser att agera tillräckligt aktivt i ett tidigt skede vid eventuell sjukskrivning, och att en bidragande orsak är att landstingen inte har ansvaret för sjukpenningen.

Landstinget i Kalmar län går nu vidare med tanken på så sätt att Landstingsstyrelsen har gett landstingsstyrelsens presidium att göra en hemställan till regeringen om ett pilotprojekt för finansiell samordning mellan sjukförsäkring och sjukvården.

Kalmar län, som har en mycket välfungerande vård inom flera områden anses vara ett läpmligt försökslandsting.

Projektet tros kunna bli en länk i att förverkliga den målsättning som regeringen satt på att minska sjukpenningtalet, det antal dagar som en genomsnittsperson i arbetsför ålder haft sju- eller rehabiliteringspenning under ett år, till 9,0 jämfört med dagens 10,4 fram till 2020.

En hemställan till regeringen om att få bli pilotprojekt kommer sedan att lämnas in gemensamt med läkarförbundet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera