Nyhetsarkiv

Journal på nätet i fokus

VITALIS Från att bekämpa den har sjukvårdens personal tvingats inse att patientjournalen på nätet är här för att stanna. Det handlar inte längre om ifall de ska införas utan om hur det ska gå till.

Under fredagen handlade ett av spåren på Vitalismässan uteslutande om journal på nätet.

Benny Eklund, IT-strategen från Uppsala läns landsting som var först med att införa journal på nätet, stod för morgonens första föreläsning.
Han ser en stor utmaning för landstingens ledningar att minska spännvidden mellan den del av sjukvårdspersonalen som är mest negativ till nätjournalerna och patienternas uppfattning, som han menar är till allra största delen positiv.

– Lyssna på personalens oro men lita på patienten, har varit hans råd till landsting i startgroparna.

I dag har sex svenska landsting och regioner gjort patientjournalerna tillgängliga på nätet. Vilken information om sig själva som patienterna kan ta del av, och hur långt tillbaka, skiljer sig dock åt. Skåne, som kom i gång som andra landsting för ett drygt år sedan, lägger till exempel inte ut provsvar, och har låst barns elektroniska journaler.

Processen för införandet och läkarkårens inställning har också skiljt sig åt, enligt Karin Båtelson, Sjukhusläkarens ordförande och förste vice ordförande i Läkarförbundet. I vissa landsting har personalen tagits med i processen, i andra har de hållits utanför och ställts inför ett färdigt förslag.

– Vi är positiva till nätjournalen men det är viktigt hur processen går till. Trots att man i 20 år har kunnat beställa ut sina journalanteckningar innebär det en förändring för oss läkare. Vi vill kunna garantera patienternas säkerhet och skydda svaga grupper och därför anser vi att det är viktigt att vi får vara med under processen, säger Karin Båtelson, som i slutet av dagen deltog i paneldebatten om nätjournaler.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera