Nyhetsarkiv

Jonny var den enda som nappade

Jonny Jonsson, 31 år, var biomedicinsk analytiker när han tillsammans med tre vänner åkte till Rumänien för att studera till läkare. Randningen blev en möjlighet för honom att kompensera att han inte gjort AT.

I Västmanland finns det möjlighet för ST-läkare i internmedicin att randa sig i primärvården. Intresset har varit minst sagt svalt. Jonny Jonsson är ST-läkare i internmedicin på sjukhuset i Köping och han är den enda som har prövat. Han är å andra sidan mer än nöjd.

Inom ramen för ett landstingsprojekt har han just randat sig tre månader i primärvården.

– Det har gett mig väldigt mycket kunskap om framförallt differential­diagnostik. Jag har sett patologier som man aldrig ser på en medicinakut.

Jonny Jonsson tycker också att han fått med sig ett annat förhållningsätt till patienterna från primärvården.

– Där försöker man ta reda på vad som orsakar patientens bröstsmärta eller yrsel, även om det inte är något allvarligt. Man samtalar hela tiden med patienten. Jag tycker också att patienterna öppnar upp sig mer när läkaren intresserar sig för hela patietnen.

Jonny Jonsson menar att eftersom fokus på en medicinsk akutmottagning ligger på att utesluta livshotande orsaker till patientens symptom har det för honom tidigare varit lättare att samtala enbart kring symptomet och inte hela patienten. Han säger att en patient med akut bröstsmärta är en sak, medan en patient med akut bröstsmärta vars nära släkting nyligen gått bort är en helt annan. Det är inte alltid patienten ser kopplingen, och det är inte alltid läkaren frågar.

– Man kan släppa ifrån sig ganska mycket på akuten när man har kommit fram till att det inte är någon allvarlig patologi i bakgrunden.

– Men i primärvården måste man ta reda på vad det är eftersom patienten oftast vill ha en förklaring även om orsaken är ofarlig. Då måste man gå på djupet och läsa på om differentialdiagnoser och tester.

Jonny Jonsson är utbildad i Rumänien. Där blir man läkare direkt efter den sexåriga utbildningen.

– Hade jag gjort AT så tror jag inte att jag hade gjort de här månaderna på vårdcentralen. Det var ett sätt att kompensera att jag inte gjort AT.

Men nu tänker han att inte bara internmedicinare utan också andra blivande sjukhusspecialister borde randa i primärvården, även de som gjort AT.

– Jag tror att det är annorlunda att vara i primärvården som ST-läkare.

– Man får axla mer ansvar och sköta sig mer självständigt och då upptäcker man nog andra aspekter.

Han tror också att det är lättare att samarbeta om man känner till varandras jobb och rutiner.

– Hela sjukvården är en lagsport.

Johnny Jonsson trivdes så bra på »sin« vårdcentral att han funderade lite på om han faktiskt skulle bli allmänläkare istället.

– Själva den allmänmedicinska specialiteten är väldigt intressant, man måste kunna allt från hud till leder, hjärta och lungor.

– Men så ser jag kollegerna som är färdiga allmänläkare som jobbar under väldig stress. De har en kvart per patient och däremellan telefontider. Ett avskräckande upplägg. Jag vill inte söka mig till en specialitet som kommer att innebära en sådan väldig psykisk påfrestning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera