Nyhetsarkiv

Jönköpings län tar steg mot vårdval till specialist

I skuggan av den snabba utvecklingen av utvidgat vårdval i Stockholm, och den uppmärksammade modellen ”Vårdval plus” i Halland har nu politikerna i Jönköpings län tagit flera steg mot en egen vårdvalsmodell.

Landstingets budget för 2013 innehåller en ny ersättningsmodell för all specialiserad vård. Grundersättning kan ges i tre olika former, relaterad till diagnoser (DRG), befolkningsunderlag (kapitering) eller fast ersättning, t ex per operativt ingrepp. Särskilda ersättningar ges för jourverksamhet, läkemedelskostnader och för särskilda uppdrag som utbildning av AT- och ST-läkare, forskning och utveckling. Några områden, till exempel specialiserad psykiatrisk vård, har en kombination av fast och målrelaterad ersättning.

– Vi behöver nu trimma in ersättningssystemen så att de fungerar bra innan vi börjar släppa in fler aktörer, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i landstinget.

– Vårt mål är ett riktigt vårdval där vård i offentlig och privat vård ska kunna verka på lika villkor.

Mats Bojestig säger att man i Jönköpings län studerat både utvidgat vårdval i Stockholm och Hallandsmodellen för att dra lärdomar.

– Vår befolkningsstruktur är mer lik den i Halland och vi har liknande bekymmer när det gäller att få sjukhusens joursystem att fungera. Det handlar inte bara om ersättningsmodeller utan också om att få kompetensen att räcka till. Av detta skäl undersöker vi också möjligheterna att kunna vara verksam inom vårdvalet på deltid. Det kan till och med vara en förutsättning för att få det utvidgade vårdvalet att fungera i ett landsting som vårt.

Det kan ha fördelar med att inte vara först ut med utvidgat vårdval. Mats Bojestig är väl medveten om att särskilda lösningar kan behövas för att garantera utbildning, forskning och utveckling inom ramen för vårdvalet. Bisysslereglerna ska ses över för att göra det möjligt att dela sin arbetstid. Samråd hålls med Läkarföreningen för att ta del av tankar och idéer från facket.

– Vi är också medvetna om att det finns en inlåsningseffekt i pensionssystemet, som kan missgynna den som byter arbetsgivare eller har flera arbetsgivare. Vi har ställt oss frågan men ännu inte löst det.

Ambitionen i landstinget är att först få igång vårdval inom hud, ögon och öron-näsa-hals, helst redan hösten 2013.

– Vi gör vårt bästa för att jobba snabbt, men samtidigt är vi också måna om att det ska bli bra. Så det finns en reservation i tidsplanen, säger Mats Bojestig.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera