Nyhetsarkiv

Jönköping är sämst i klassen

Det är anmärkningsvärt många timmar som har strukits för Jönköpingsläkarna och förklaringen ligger troligtvis i det nya flextidsavtalet. Det menar Bengt Hultberg, ordförande i Jönköpings läns läkarförening, vars region visade sig vara sämst i klassen när det kommer till att stryka läkarnas innestående flex.

Artikeln ingår i temat Läkare arbetar tiotusentals timmar gratis årligen

– Och käre tid! säger Bengt Hultberg när Sjukhusläkaren når honom för en kommentar kring att hans region visade sig vara den som har strukit flest överskjutande flextimmar för läkarna – både under år 2018 och 2019.

I regionen arbetar cirka 1300 läkare, berättar Bengt Hultberg. Utslaget per läkare innebär de tusentals strukna flextimmarna där att nästan en hel arbetsdag per läkare och år förblir obetald, konstaterar han krasst.

– Det är verkligen långt från målet vi har om att inga timmar ska strykas. Vi visste att det fanns den här typen av problem sedan tidigare, framför allt inom den medicinska och kirurgiska verksamheten. Men pandemin och de pausade avstämningarna av flexen har gjort att vi inte har begärt ut flexsaldon från arbetsgivaren de senaste åren, så de här skrämmande siffrorna var nya för mig, säger han.

Huvudproblemet i sammanhanget är det reviderade flextidsavtal som parterna kom överens om för några år sedan, menar Bengt Hultberg. Detta avtal tillåter endast väldigt låga saldon på plus/minus 15 timmar som sedan justeras tre gånger per år – i januari, maj och september. Detta till skillnad från det föregående avtalet som tillät 30 timmars saldo och endast stämdes av två gånger per år.

– Men det står ju faktiskt också i det här avtalet att arbetstagare och chef i god tid innan justeringen sker ska sitta ner och göra upp en plan för hur flextiden ska kunna plockas ut. Framför allt för de läkare som ligger väldigt mycket på plus. Man kan också medge uttag utanför ramen om verksamheten tillåter det – både i form av hel- och halvdagar. Dock först efter att man har planerat in sin huvudsemester.

Hur detta efterlevs varierar otroligt mycket, menar Bengt Hultberg. Det finns verksamheter där det här inte alls är något problem – men också enheter inom till exempel medicinsk och kirurgisk vård där det är i princip omöjligt för läkarna att kunna plocka ut lediga timmar.

– Så som vi ser det ska det egentligen inte behöva strykas en enda flextimme. Det här är arbetad tid och den ska gå att plocka ut med god planering. Sedan har givetvis varje enskild person också ett ansvar att se till så att detta görs.

Enligt Bengt Hultberg får facket dock ytterst sällan, för att inte säga aldrig, in klagomål från läkare som har blivit nekade att ta ut sin flex. Förklaringen tror han kan ligga i att det ibland anses lite genant att inte hinna med sina arbetsuppgifter på utsatt tid.

Det finns nog en diskrepans mellan krav och resurser. Bengt Hultberg, ordförande i Jönköpings läns läkarförening

– Man upplever det kanske som skämmigt att man jobbar väldigt mycket utanför den ordinarie tiden. Man vill inte visa sin chef och andra att man inte hinner med. Vi har haft personer som har åkt in på helgen för att sköta sina administrativa arbetsuppgifter för att ingen ska märka att de ligger efter. Och så ska det verkligen inte behöva vara!

Men trots att Region Jönköping hade så pass många strukna flextimmar är Bengt Hultberg glad över en sak:

– Vi är ju en region som inte har skrivit bort rätten till övertidsersättning. Så om man står på en operation och normalt slutar klockan 17 men måste vara kvar till 17.30 för att slutföra sitt arbete – då ÄR det övertid. Där bör kollegorna i större omfattning än idag registrera det hela som övertid och inte använda flexen. Annars är faran att man arbetar utan att få någon kompensation överhuvudtaget om det sedan slutar med att man får strukna flextimmar.

Varför tror du att just läkarna i Region Jönköpings län fick flest antal flextimmar strukna i Sjukhusläkarens granskning?

– Det finns nog en diskrepans mellan krav och resurser här hos oss. Vi har inte tillräckligt många läkare för att klara av det jobb som behöver göras och då får folk tråkigt nog jobba oavlönat.

Vad tror du om möjligheten att få till en förändring framåt?

– Det ska ändå göras en revidering av vårt flextidsavtal snart för det finns en hel del felaktigheter så som det ser ut nu. Vår förhoppning är att det då även ska innehålla en åtgärdsplan för att revidera antal strukna timmar och framför allt tydliggöra vad som är flex och vad som är övertid. Jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna få till en bra dialog kring det här för vår nytillträdde HR-chef Patrick Nzamba har redan tagit tag i en hel del viktiga frågor under det halvår han har varit i tjänst. Han har visat sig både vara väldigt lyssnande och får saker och ting gjorda.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera