Nyhetsarkiv

Jon Kristjansson: Sverige borde importera mer kunskap från länder med fungerande akutläkarsystem

– För det första önskar jag att Sverige vågar ta steget och göra akutsjukvård till en basspecialitet. Man har också mycket kunskap att hämta från länder där man har fungerande akutsjukvårdssystem. Ett sätt är att rekrytera utländska specialister med stor erfarenhet av akutsjukvård. Genom dem kan man också skapa goda förebilder och stärka akutläkarnas identitet och självkänsla, säger Jon Kristjansson.
Sedan 15 år är akutsjukvård en basspecialitet på Island och från 2002 är universitetssjukhusets akutmottagning uppbyggd enligt akutsjukvårdsprinciper, det vill säga prioritetslinjer framför specialitetsindelade jourlinjer.
Akutläkare prioriterar patienter efter sökorsak och vitalitetsparametrar, och inte efter specialisttillhörighet.

På Island måste alla ST-läkare göra en del av sin utbildning utomlands (förutom specialistutbildningar i allmänmedicin och psykiatri).
För Jon som valde internmedicin som basspecialitet, hade det varit enklast att söka sig till exempelvis England eller USA för att göra klart sin specialistutbildning i akutsjukvård. Men på grund av familjeskäl valde han Sverige och Universitetssjukhuset i Lund, trots att det utbildningsmässigt blev krångligare.

– Det blir onödigt dyrt och krångligt att ha akutsjukvård som en tilläggsspecialitet. I Lund upplever jag att det ändå finns ett gott samarbete mellan klinikerna. Och som jag ser det har man här kommit längst när det gäller att införa ett helt akutsjukvårdskoncept.

Att man nu inför prioritetslinjer och hjälper patienter utifrån tillstånd snarare än diagnos innebär en markant skillnad och är ett viktigt steg på vägen, säger Jon Kristjansson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera