Nyhetsarkiv

Johan Tjärnström Årets Visslare

Läkarchefen Johan Tjärnström är Årets Visslare. Johan Tjärnström hamnade i rampljuset när han i ett brev uppmärksammade sjukhusledning och politiker på att neddragningar av vårdplatser inom NU-sjukvården riskerade få stora konsekvenser. 

Motiveringen lyder:

”Trots sin chefsposition har Johan Tjärnström haft modet att slå larm om konsekvenserna av neddragna vårdplatser och kroniska överbeläggningar inom NU-sjukvården. Han har varnat för att sjukhusledningens agerande riskerar patientsäkerheten, kan leda till ett ökat antal vårdskador och kommer att skapa en dålig arbetsmiljö för personalen samt försämra utbildningen. Hans handlingskraft har fått stöd av hundratals medarbetare och ledningen har lovat förbättringar.”

– Det här är ju säkert inte unikt för något sjukhus i landet att man hårdhänt drar ner antalet vårdplatser, det som hände var ju att man inte gjorde någon konsekvensanalys, säger Johan Tjärnström

Johan Tjärnström som är läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, fick själv utstå kritik från ledningen eftersom han ensam undertecknat brevet även om han hade kollegor med sig och för hur det var formulerat.

– Vi formulerade brevet på ett sätt så att politikerna skulle förstå, det har vi fått kritik för, men det tog verkligen fart.

Snabbt skrev dock drygt 500 medarbetare under namnlistor till stöd för Johan Tjärnström.

– Det man gjorde var ju att man isolerade mig och ville ha det till att det var jag och ingen annan som tyckte detta, då fick jag ju ett enormt stöd.

Neddragningen av vårdplatser är inte något unikt problem för NU-sjukvården och kan passera för obemärkt, anser Johan Tjärnström.

– Man säger att det inte finns någon opinion kring de här frågorna, och därför skär man ner. Men det vet vi ju inom sjukvården att det inte fungerar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera