Nyhetsarkiv

Johan Dabrosin Söderholm: Ökade basanslag till Linköping

Forskningspropositionen innebär en stark ökning av de statliga medlen till forskning, från 10 till 14 miljarder kronor under de kommande fyra åren. En stor del av pengarna går till det biomedicinska området, vilket naturligtvis är positivt. Men även om fakultetsanslagen för fria, icke styrda, insatser ökar så går en större andel till mera styrda insatser.

För Linköpings del räknar vi med att få ökade basanslag. Vi faller väl ut i den prestationsbaserade delen och börjar knapra in lite på de större universiteten. Däremot är vi missgynnade i förhållande till utbildningens storlek. För vår del är det också glädjande att vi fått en väl tilltagen utbyggnad av läkarutbildningen, 40 nya årsplatser.

Satsningen på klinisk behandlingsforskning innehåller inte så mycket pengar men tanken är att SKL ska gå in med lika mycket som staten. För behålla en bredd i forskningen är det är viktigt att det nya ALF-avtalet får en bra utformning. Jag hoppas att man inte lockas att se det som ännu en elitsatsning.

De stora genetiska studierna är viktiga, de har lett till stora framsteg de senaste åren. Samtidigt är det inte så mycket som betalat tillbaka sig i klinisk nytta. Klinisk forskning ”bedside” för på sikt sjukvården framåt genom många små steg och gör det möjligt att använda forskningsrönen i den kliniska vardagen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera