Nyhetsarkiv

Jens Schollin gör översyn av ST-utbildningen

Professor Jens Schollin, tidigare rektor för Örebro Universitet och idag ordförande för Barncancerfonden blir den som får uppdraget att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring. Det meddelar Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström idag.

Översynen ska utgå från de förslag om läkarutbildningen som lämnats in i betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”. De förslag som utredaren lämnar ska syfta till att skapa ett sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering. Bland annat ska utredaren analysera om det finns behov av att införa en obligatorisk introduktion inom ramen för läkares specialisering och hur den i så fall bör utformas. Det är en synpunkt som lyfts i en gemensam skrivelse från Läkarförbundet och SKL.

” En förnyad läkarutbildning är viktig för vården. Om vi kan åstadkomma den snabbare väg till färdig specialisering som den tidigare utredningen föreslog så vore det ett värdefullt bidrag till vårdens kompetensförsörjning” säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

”Det uppdrag professor Jens Schollin får syftar till att skapa ett mer sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering som bättre kan möta de utmaningar som Sveriges hälso- och sjukvård står inför” säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Jens Schollin har till den 31 maj 2017 på sig att redovisa utredningen.

Läkarförbundet välkomnar utredningen och att regeringen lyssnat på förslaget om en introduktionstjänst inom specialiseringen.

”Jag är glad att regeringen lyssnat på de förslag som vi menar är nödvändiga vid införandet en ny läkarutbildning. En introduktionstjänst inom specialisering innebär bland annat att alla läkare får samma introduktion på arbetsmarknaden och till den svenska hälso- och sjukvården. Det ger bättre och likvärdiga förutsättningar för vidare specialisering” säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund i en kommentar.

Läkarförbundet betonar också att det är viktigt att en obligatorisk introduktionstjänst utformas i samverkan med professionen.

”Vill vi förändra läkarutbildningen behöver läkarkåren också bli delaktiga i utredningsarbetet. Vi är övertygade om att man med en bra samverkan med professionen kan hitta goda möjligheter för att skapa en mer sammanhållen läkarutbildning, från grundutbildning till vidareutbildning” säger Heidi Stensmyren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera