Reportage: INNOVATIONER

”Jag kan inte låta bli att försöka hitta lösningar på problem som jag upptäcker”

Uppfinnaren och läkaren Johan Ullman står bakom en rad innovationer, inte minst trådlösa handsfreeheadset för mobiltelefoner, en penna som ersätter datormusen och stötdämpande säten för högfartsbåtar. Hans utgångspunkt har alltid varit att tekniken ska skydda och främja människors hälsa, men hans uppfinningar har kommit till nytta inom en rad olika samhällsområden.

Efter att Johan Ullman under andra halvan av 1980-talet hade blivit klar med sin specialisttjänstgöring i anestesi och intensivvård på universitetssjukhuset i Linköping sökte han och fick ett tvåårigt stipendium, som gjorde det möjligt för honom att arbeta heltid med forskning och utveckling. Han brann för läkaryrket, men hade samtidigt ett flertal nya tekniska idéer och ville ge innovationsarbetet en ärlig chans.

En av idéerna handlade om telefoni. Grundtanken var enkel: Hur praktiskt är det att sitta och hålla i en lur när man pratar i telefon, egentligen? Är det inte bättre att frigöra händerna? Och hur skonsamt är det för kroppen att klämma fast luren mellan kinden och axeln?

Johan Ullman tog fram prototyper på handsfreeheadset till telefoner med mikrofon i sladden och kontaktade telekombolaget Ericsson. Ett samarbete initierades mellan den nytänkande läkaren och bolagets avdelning för mobiltelefoni i Lund som såg potential i Ullmans idéer. Både i hans skiss om det trådanslutna hjälpmedlet och i hans idéer om ett trådlöst headset som också hade börjat att ta form.

Samarbetet skulle visa sig bli lyckosamt. Utvecklingen av den trådlösa tekniken för ”portable handsfree”, vilket renderade i två patent i slutet av 1980-talet, var det som så småningom kom att kallas Bluetooth.

– Jag trodde på tekniken och såg att den hade stor potential med många tillämpningsmöjligheter. Men att den skulle fortsätta att växa på det här sättet hade jag aldrig kunnat drömma om. I dag finns fler Bluetooth-enheter än det finns människor i världen.

Under mer än tio år arbetade Johan Ullman på konsultbasis åt Ericsson. I praktiken släppte han och bolaget under resans gång ifrån sig en del rättigheter för att möjliggöra att tekniken skulle bli internationell standard. Planen var att tillämpningen med de trådlösa headset som han hade patent på skulle ge tillräcklig utdelning.

– Det kanske låter konstigt, men jag drivs inte primärt av pengar. Visst vill man tjäna pengar, men i grunden är jag en uppfinnare, inte en entreprenör. Jag kan inte låta bli att försöka hitta lösningar på problem som jag upptäcker. Och när jag väl har hittat en lösning som jag tror på vill jag att den ska komma så många som möjligt till del – och naturligtvis gärna få credit.

Jag har haft stor nytta av min medicinska kompetens när jag har utvecklat mina idéer. Johan Ullman, läkare och uppfinnare

Johan Ullman fortsatte att arbeta som läkare parallellt. I närmare ett decennium jobbade han halvtid som företagsläkare, och ägnade övrig arbetstid till innovationsarbete och forskning.

I mitten av 1990-talet började han att ta fram en metod på Yrkesortopeden på Sahlgrenska universitetssjukhuset för att mäta hur människor påverkas av stötar ombord på högfartsbåtar. Hans båtintresse fanns sedan tidigare, och han hade skaffat sig kunskap och erfarenheter kring stötproblematiken i samband med att han som reservofficer under en period tjänstgjort som flottiljläkare i Första ytattackflottiljen.

Forskningen ledde fram till att Johan Ullman uppfann en form av stötdämpande förarplatser på högfartsbåtar, med fjädrande sadel och styrsystem som ser ut som ett slags motorcykelstyre. Sätestekniken är sedan länge standard i bland annat Kustbevakningens båtar och finns etablerad i fler än 70 länder. Även styrsystemet är standard hos Kustbevakningen.

Johan Ullman säger att han i grunden är en uppfinnare, inte en entreprenör. Han kan inte låta bli att försöka hitta lösningar på problem som han identifierar. Foto: Thomas Johansson

Med åren har antalet innovationer på Johan Ullmans meritlista blivit lika stort som varierat. Vid sidan av stötdämpande förarplatser på båtar, handsfreeheadset till mobiltelefoner och en penna som ersätter datormusen har han tagit fram ett delat tangentbord till datorer, samt ”keylock”- och ”delay”-funktionerna på mobiltelefoner som i korthet handlar om att motverka oavsiktlig aktivering. De sistnämnda funktionerna finns i nästan alla mobiltelefoner och persondatorer som tillverkas.

Den första av Johan Ullmans uppfinningar som kommersialiserades var däremot ”Ullmanstolen”, en typ av ergonomiska kontorsstolar som gör det möjligt för användare att alternera mellan de ställningar som de tycker är mest behagliga.

– Jag har haft stor nytta av min medicinska kompetens när jag har utvecklat mina idéer. Som läkare har man ju kunskap om medicin, men också om angränsande områden, som skadeprevention och om kognitiva funktioner. Det är klart att ju mer kunskap man har, desto större är chansen att man träffar rätt. Både vad gäller att identifiera relevanta problem och att hitta lämpliga lösningar, säger han.

Johan Ullman skaffade sig kunskap om stötproblematik när han som reservofficer tjänstgjorde som flottiljläkare. Foto: Thomas Johansson

Johan Ullman nämner ett konkret exempel. Under tiden han utvecklade metoden för att mäta hur människor påverkas av stötar i båtar fick han återkommande invändningar från ingenjörer som inte hade samma tankegångar – och i grunden samma förståelse – kring hur kroppen faktiskt fungerar.

– Det är häftigt att se vad som kan ske i mötet mellan läkare och ingenjörer. Samtidigt måste tonvikten ligga på rätt ställe. När det finns en koppling till människors hälsa och välmående måste den medicinska kompetensen få vara drivande, säger han.

– Rent generellt vore det bra om ännu fler läkare förverkligade sina innovationsidéer. Mer allmänt skulle det innebära att vi i många fall skulle få bra lösningar på verkliga problem, särskilt i fråga om just människors hälsa.

Hur kan man få ännu fler läkare att vilja bli uppfinnare, även utanför det medicinska området, skulle du säga? 

– En viktig del handlar om att det måste bli enklare att få en idé lönsam. Uppfinnare måste få samma skydd som personer i andra skapande yrken, exempelvis författare, konstnärer, musiker och formgivare. Som dagens system ser ut är det exempelvis ingen idé att söka patent. Om ett stort företag vill komma åt din uppfinning har du ingen chans att försvara den om du inte har rätt uppbackning, säger han.

– Därför måste man tidigt hitta ett företag som man kan samarbeta med. Det bästa vore dock om lagen började tillämpas så att även uppfinnare får samma rätt till det de skapat som andra har.

Johan Ullman har vid sidan av framgångarna också haft krävande motgångar. Foto: Thomas Johansson

Johan Ullman har långtgående erfarenheter av vad det innebär att ta strid för sina rättigheter i kamp mot en mäktig motpart. Hans karriär som uppfinnare är inte enbart en historia om smarta lösningar och nya lanseringar. Motgångarna har varit många och tuffa.

Problemen började på allvar i samband med att han skrev ett samarbetsavtal med ett riskkapitalbolag om sin penna som ersätter datormusen. I praktiken upprättades avtalet mellan det resursstarka bolaget och privatpersonen Johan Ullman, ett faktum som kom att få stora konsekvenser. Enligt överenskommelsen skulle eventuella tvister hanteras genom så kallat skiljeförfarande, en process som drivs av ett privat företag, inte i en offentlig domstol.

När samarbetet strandade blev det skiljedomstolen som skulle fälla avgörandet. Den dömde till uppfinnarens nackdel. Följderna blev personlig konkurs.

Johan Ullman tystnar. Han gör avvägningar bland orden, innan han sakta fortsätter att berätta vidare.

Han beskriver hur det efter skiljeförfarandet i realiteten inte fanns mycket kvar av hans företagsgrupp. Han drabbades av posttraumatiskt stressyndrom och var under en lång period arbetsoförmögen.

När jag ser vilken nytta mina uppfinningar har fått i samhället känner jag mig självklart stolt. Johan Ullman, läkare och uppfinnare

– Det tog oerhört hårt på mig och även på familjen. Jag mådde inte bra och var sängliggande i perioder. Jag kunde knappt röra mig, säger han.

– Tack vare min familj hittade jag en väg tillbaka, sakta men säkert. Jag har mycket att tacka familjen för.

Vilka är dina viktigaste lärdomar?  

– Rent yrkesmässigt handlar det om två saker: Förutom att inte söka och förlita sig på patent är det viktigt att inte skriva på avtal med skiljeklausul.

I dag forskar Johan Ullman på Sahlgrenska om exponering av stötar ombord på högfartsbåtar och deras skadeverkningar. Han är fortfarande reservofficer och driver en studie inom ramen för NATO med 15 deltaganden nationer för att fastställa medicinskt relevanta gränsvärden för stötexponering. Hans söner driver företaget Ullman Dynamics, som utvecklar och säljer säten för högfartsbåtar.

– När jag ser vilken nytta mina uppfinningar har fått i samhället känner jag mig självklart stolt och glad. Kanske främst vad gäller Bluetooth-teknologin. Det är oerhört stimulerande att se hur en teknik som man har varit med och skapat används av så många människor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera