Nyhetsarkiv

”Jag har en stor hög med dåliga exempel”

Införandet av det nya schemaläggningssystemet i Stockholms läns landsting har hittills inte burit med sig någon positiv del, det menar Johan Styrud, ordförande för Stockholms Läkarförening.
– Jag vet inte om jag är mest irriterad som facklig eller skattebetalare. Det här kostar pengar och när man drar igenom en verksamhetsförändring måste man se till att det finns någon vinst, annars är det bara pengar i sjön.

I förra veckan berättade Svenska Dagbladet om hur specialistläkare flyr Södersjukhuset i Stockholm. Anledningen är det nya schemaläggningssystem som landstinget infört, vilket sjukhuset är först med att införa. Bland annat innebär det att jourtjänstgöringen på vardagar mellan 07:00 och 21:00 tas bort och att den tiden istället ska ingå i ordinarie schemaläggning. Enligt Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, har reaktionerna från medlemmarna varit att det här innebär ”en fragmentisering av arbetet”, vilket för att det ”blir mycket sämre ur en patientsäkerhet-, arbetsmiljö- och kontinuitetsaspekt”.

– Jag har en stor hög med dåliga exempel. Men att det finns många som kommer just från SÖS beror främst på att man har velat gå i bräschen och har kommit absolut längst i sitt genomförande. Det är inget tecken på att det är sämre där på något sätt. Istället skulle man kunna vända på det – att man på SÖS borde kunna hitta något bra exempel på där man har vunnit något. Jag har varit i kontakt med väldigt många medlemmar, ombud och även chefer där och tyvärr kan jag inte visa upp något sådant.  Och det gör mig bekymrad.

I fredags möttes Stockholms läkarförenings och arbetsgivarens representanter för att gå igenom de konsekvensanalyser som gjorts efter införandet.

– Vi väntar på att arbetsgivaren ska visa på att man någonstans i verksamheten vinner något på det här – i arbetsmiljön, patientsäkerheten, produktiviteten, fortbildning eller utbildning. Men det har de inte fått fram, säger Johan Styrud och fortsätter:

– Jag vet inte om jag är mest irriterad som facklig eller skattebetalare. Det här kostar pengar och när man drar igenom en verksamhetsförändring måste man se till att det finns någon vinst, annars är det bara pengar i sjön.

Just nu pågår en utvärdering av systemets införande och vid årsskiftet är tanken att det ska vara infört i hela landstinget. Om en dryg månad ska representanter från facket och arbetsgivaren åter mötas för en avstämning.

– Jag tror att arbetsgivaren kommer att ha väldigt svårt att hitta ett gott exempel. Här har man en verksamhet som man har skruvat på i 50 år och så tror man att man ska kunna hitta några jättevinster på en gång. Det är lite naivt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera