Nyhet

”Jag beklagar att känslan av att yrkeskåren bedöms orättvist finns”

På Försäkringskassan har man inte själv kunnat identifiera några brister i handläggningen av graviditetspenningärenden som berör läkare. Men Stefan Forsberg, verksamhetsområdeschef för föräldraförsäkringen, betonar att han trots det har respekt för kårens uppfattning om att det inte fungerar optimalt idag.

Normalt sett brukar Försäkringskassan inte följa hur antalet avslag skiljer sig åt mellan olika yrkeskategorier, berättar Stefan Forsberg. När han får ta del av Sjukhusläkarens granskning menar han att det är svårt för honom att ha synpunkter på resultatet eftersom läkarkåren inte är homogen utan kan ha många olika arbetsuppgifter och därför även exponeras för risker i olika omfattning.

– Vi gör inte våra bedömningar utifrån yrkesgrupp utan när det gäller fysiskt ansträngande arbete så görs bedömningen utifrån vilka faktiska arbetsuppgifter man utför. När det gäller risker i arbetsmiljön så görs den bedömningen helt och hållet av arbetsgivaren själv. Det går därför inte att bedöma om de här skillnaderna i andelen avslag mellan yrkeskategorierna som ni har sett faktiskt står för något eller om det bara handlar om stora variationer inom gruppen.

Många läkare vi har pratat med upplever att det inte ens är lönt att ansöka om graviditetspenning eftersom det så sällan beviljas – vad anser du om det?

– Jag beklagar att den här känslan av att yrkeskåren bedöms orättvist finns och det vill vi givetvis vara lyhörda inför. Men det är samtidigt viktigt att lägga förväntningarna rätt. Det är arbetsgivaren som gör hela utvärderingen och bedömningen om någon ska stängas av på grund av risker under graviditeten. Om arbetsgivaren väl har fattat beslutet om att en anställd bör stängas av så ifrågasätter inte vi det. Under pandemin märkte vi väldigt tydligt att kunskapsbilden varierade hos arbetsgivare när det kom till att bedöma till exempel smittoriskerna för gravida. För många arbetsgivare var detta något nytt och det kan ha tagit ett tag innan man hittade helt rätt.

Hur jobbar ni med att nå ut med information till arbetsgivarna om hur de här riskerna ska bedömas?

– Det är inte Försäkringskassan som är expertmyndighet här utan Arbetsmiljöverket. Vår roll är att informera om hur regelverket fungerar och vad som krävs för att någon ska få till exempel graviditetspenning beviljad. Där har vi tillgängliggjort information på forsakringskassan.se som även arbetsgivarna kan ta del av.

Flera av läkarna vi har pratat med upplever att förmågan att göra individuella bedömningar av läkares arbetssituation många gånger är bristfällig hos handläggarna på Försäkringskassan. Hur ser du på det? 

– Som jag sa innan så är det viktigt att ha med sig att riskbedömningarna alltid görs av arbetsgivarna själva. När det gäller de bedömningar som våra handläggare gör så har vi inte sett några särskilda brister utifrån de ändringsbeslut som har skett i domstol. Så jag kan inte säga att vi själva har fått någon indikation på att vi har några problem av det här slaget. Sedan ska vi vara ödmjuka och säga att det inte går att garantera att varje enskilt beslut blir rätt.

Kommer ni att se över eller undersöka detta närmare efter vår granskning?

– I dagsläget ser vi inte att vi behöver gå in och göra något särskilt med anledning av detta men vi jobbar självklart med kvalitetsuppföljningar löpande. Det är också värt att nämna att det pågår en särskild utredning som ser över försäkringsskyddet för gravida det vill säga indirekt graviditetspenningen. Den beräknas komma ut på remiss nu under hösten. Syftet med den är att skapa en större tydlighet i skyddet för gravida generellt. I dag har vi graviditetspenning i vissa situationer, sjukpenning i andra och ibland är det föräldrapenningen som är aktuell. Diskussioner pågår om att även införa en form av generell rätt till graviditetspenning i slutet av graviditeten.

Så systemet fungerar inte optimalt idag?

– Det är viktigt att skilja på Försäkringskassans uppgift och det politiska uppdraget. Men att man har initierat utredningen tyder på att man ser vissa behov av justeringar här i takt med att samhället har förändrats. Vi får ha respekt för läkarkårens uppfattning om att det inte fungerar optimalt idag, även om vi som myndighet inte har ansvar för hur lagstiftningen ser

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera