Nyhetsarkiv

”Jag bävar inför sommaren”

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, känner stark oro för hur man ska klara av sommaren. Successivt har läget skruvats åt och det som för några år sedan var en ”fruktansvärd situation” är idag normalläget.

Drygt 500 vårdplatser är stängda i Stockholm. Men Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, menar att den siffran kommer att klättra över 600 lagom till sommaren.

– Jag bävar för hur sommaren kommer att bli för oss. Och det är inte politikerna som ska stå på akutmottagningen eller vårdavdelningen och bestämma vilka patienter som får stanna kvar och vilka som ska skickas hem.

En del planerade operationer kan skjutas på framtiden, men långt ifrån all sjukvård kan stängas ner under sommaren. Människor kommer helt enkelt ändå att bli sjuka och förlossningar kommer att ske, säger Johan Styrud som också ser med oro på den hårt pressade förlossningsvården.

– Jag har pratat med en förlossningsläkare på Danderyd och en på SÖS – de berättar att det är precis så att man kan få ihop schemat. Det är jätteskört och då är det de två stora förlossningsenheterna i Stockholm. De måste rulla.

Samtidigt som befolkningen i Stockholm både fortsätter att öka och bli allt äldre har neddragningarna av vårdplatser skett successivt. Johan Styrud beskriver det som att man har ”skruvat åt långsamt” – där varje sommar är aningen värre än den föregående.

– Hade man för ett par år sedan sagt att Stockholm ska ha över 600 stängda platser i sommar så hade man tagit sig för pannan. Då kanske vi var nere på 400 stängda platser på sommaren och tyckte att det var det mest fruktansvärda vi har varit med om.

Den pressade situationen syns också i antalet sjukskrivningar – främst bland yngre läkare och främst bland unga kvinnliga läkare.

– Folk är så fruktansvärt lojala till verksamheten, man vill sitt yttersta och känner med hjärtat att det är mitt ansvar att det ska bli bra för patienten. När jag var ung var det lätt att lägga in folk från akuten. Visste man inte om det var a eller b så kunde man lägga in patienten i sex timmar för att se vad som händer. Nu finns det ingen sådan möjlighet. Att sjukskrivningstalen stiger bland de yngre är ett mycket allvarligt tecken, säger Johan Styrud.

Han tycker att politikerna måste börja syssla på verksamheten och anpassa både arbetsmiljö och lönevillkor så att personalen vill stanna kvar på sjukhusen.

– Jag vill ha en chef som lyssnar på mig – om jag önskar något vill jag bli tagen på allvar och att chefen diskuterar med mig. Man måste skapa en bra arbetsmiljö på de sätt man kan. Landstinget är så hårdhänt mot sin personal och det går inte hem alls.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera