Nyhetsarkiv

”Jag är inte oroad för att stora vårdbolag ska ta över”

Han har deltagit i arbetet i styrgruppen för det utökade vårdvalet, adjungerad som ordförande för Hallands privatläkarförening.

– Från privatläkarföreningen ser vi fram emot en ny avtalssituation och är mycket positiva till att man lägger ut mycket av specialistvården enligt LOV, Lagen om valfrihet. Det har varit en bra process som har fått ta tid, säger han.

Sjukhusen inte vana vid konkurrens

Han menar att det blir ovant för sjukhusens öppenvårdsmottagningar att bli utsatta för konkurrens från privat öppenvård och prestationsersatta på samma sätt som dem.

– Prissättningen kommer säkert att bli tuffare för dem som är vana att gå på budget, säger Claes Axén.
Han lovordar Stockholms Privatläkarförening som han menar, tillsammans med Stockholms läns landsting, har gjort ett stort grundarbete när det gäller prissättning av olika delar av vården som också kan tillämpas i Halland.

Claes Axén driver en privat gynekologimottagning, men tror inte att konkurrensen inom det specialistområdet kommer att öka nämnvärt när Vårdval Plus träder i kraft vid årsskiftet.

– Att öppna en specialistmottagning är ett företagande som måste bygga på affärsmässiga grunder där man först gör en bedömning om marknaden kan bära ytterligare en privat specialist. Jag tror att behoven av privatläkare i Halland är störst inom vuxenpsykiatri och hud.

Kvalitetskrav gynnar små mottagningar

Att de stora vårdbolagen ska ta över en stor del av öppenvården är inget som oroar honom.

– Ställer man krav på kvalitet, kontinuitet och uppföljning i avtalen så gynnar det oss med mindre mottagningar, säger Claes Axén.

Han tror inte att de som fortfarande går på nationella taxan kommer att gå över till vårdvalssystemet.

– De som arbetar enligt nationella taxan har inte mer än några år kvar i arbete. Inom en 5-årsperiod finns inga i den gruppen kvar på marknaden. Fram till dess kommer det att finnas kvar två parallella privatläkarsystem, säger Claes Axén.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera